ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 132940
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/09/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

A.T VARNAVIDES ENTERPRISE

EE 44875

Potentially Related to ΘΗΣΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Owner of A.T VARNAVIDES ENTERPRISE

AIRVAM LIMITED

HE 118027

Potentially Related to ΘΗΣΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of AIRVAM LIMITED

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 132940

Potentially Related to ΘΗΣΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

RIMS LIMITED

HE 270255

Potentially Related to ΘΗΣΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of RIMS LIMITED

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7327

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANVAR SUPPLIES LIMITED

HE 15054

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ANVAR SUPPLIES LIMITED

ANVAR SUPPLIES LIMITED

HE 15054

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ANVAR SUPPLIES LIMITED

PARAVIEW TOURIST AND DEVELOPMENT LIMITED

HE 15837

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of PARAVIEW TOURIST AND DEVELOPMENT LIMITED

ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23066

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

V S T MOTORS LIMITED

HE 38958

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of V S T MOTORS LIMITED

A. VARNAVIDES AUTOMOBILES LIMITED

HE 38959

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of A. VARNAVIDES AUTOMOBILES LIMITED

EVRYMEDON ENTERPRISES LIMITED

HE 66580

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of EVRYMEDON ENTERPRISES LIMITED

EVRYMEDON ENTERPRISES LIMITED

HE 66580

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of EVRYMEDON ENTERPRISES LIMITED

V & B IALOS LIMITED

HE 70355

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of V & B IALOS LIMITED

ΑΔΚ CYPRUS LIMITED

HE 107867

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ΑΔΚ CYPRUS LIMITED

MIDERLAND LIMITED

HE 116033

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of MIDERLAND LIMITED

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 132940

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΟΤΑΜΟΝΔΕ (ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151594

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ΠΟΤΑΜΟΝΔΕ (ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΟΤΑΜΟΝΔΕ (ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151594

Potentially Related to ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΠΟΤΑΜΟΝΔΕ (ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "05-04-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument