ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 135783
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/01/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135783

Related to ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135783

Related to ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Secretary of ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PERDIKIS & ANDRONICOU, ARCHITECTS & ENGINEERS

S 7060

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Limited Partner of PERDIKIS & ANDRONICOU, ARCHITECTS & ENGINEERS

ANDRONICOU AND ANTONIOU DEVELOPERS

S 7583

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is General Partner of ANDRONICOU AND ANTONIOU DEVELOPERS

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135783

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

I & E ANDRONICOU INVESTMENTS LIMITED

HE 338775

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of I & E ANDRONICOU INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.