"ΜΕΔΕΩΝ" INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY LIMITED

Reg. Number:
HE 135881
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/01/03
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

AZ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

EE 14661

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Owner of AZ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ESPERANTO CARS (LARNACA) LIMITED

HE 32914

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of ESPERANTO CARS (LARNACA) LIMITED

ANDREOU & ZACHARIOU ESTATES LIMITED

HE 39755

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of ANDREOU & ZACHARIOU ESTATES LIMITED

COUNTRYWIDE HOTELS LIMITED

HE 50258

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of COUNTRYWIDE HOTELS LIMITED

A.G.K. TECHNOCAR LIMITED

HE 51272

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of A.G.K. TECHNOCAR LIMITED

A.G.K. TECHNOCAR LIMITED

HE 51272

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of A.G.K. TECHNOCAR LIMITED

Γ & Η ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 73237

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of Γ & Η ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ & Η ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 73237

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of Γ & Η ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

TRICITY POWER LIMITED

HE 73454

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of TRICITY POWER LIMITED

C.S.C. (CLEANING SERVICES) LIMITED

HE 74015

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of C.S.C. (CLEANING SERVICES) LIMITED

ATLAS FLOATING CRANE LIMITED

HE 84147

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of ATLAS FLOATING CRANE LIMITED

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86212

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

THEORA TRANS TOUR LIMITED

HE 118874

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of THEORA TRANS TOUR LIMITED

TOM KLEIN & BROTHERS LIMITED

HE 122442

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of TOM KLEIN & BROTHERS LIMITED

MICHAEL HILL & CO LIMITED

HE 131303

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of MICHAEL HILL & CO LIMITED

"ΜΕΔΕΩΝ" INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY LIMITED

HE 135881

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of "ΜΕΔΕΩΝ" INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY LIMITED

"ΜΕΔΕΩΝ" INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY LIMITED

HE 135881

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of "ΜΕΔΕΩΝ" INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY LIMITED

PREPARATORY PROGRAM OF THE MEDITERAN INTEZET LIMITED

HE 137610

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of PREPARATORY PROGRAM OF THE MEDITERAN INTEZET LIMITED

A & D CO. OPERATIONS LIMITED

HE 141930

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of A & D CO. OPERATIONS LIMITED

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 164605

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ADR CASING (CYPRUS) CO. LIMITED

HE 173029

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of ADR CASING (CYPRUS) CO. LIMITED

ADR CASING (CYPRUS) CO. LIMITED

HE 173029

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of ADR CASING (CYPRUS) CO. LIMITED

A.V.Z. SECRETARIAL SERVICES LTD

HE 184319

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of A.V.Z. SECRETARIAL SERVICES LTD

HASSAPIS & LEFKARITIS (ADM) LTD

HE 208588

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of HASSAPIS & LEFKARITIS (ADM) LTD

HOUSE OF INVESTMENT (HOI) LTD

HE 219377

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of HOUSE OF INVESTMENT (HOI) LTD

VENAQUE RESEARCH CONSULTANTS LIMITED

HE 223045

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of VENAQUE RESEARCH CONSULTANTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 224050

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

A & Z KENTΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΤΔ

HE 269688

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of A & Z KENTΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΤΔ

360 INSIGHTS AD(D)VISORY SERVICES LTD

HE 270191

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of 360 INSIGHTS AD(D)VISORY SERVICES LTD

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ (ΚΟΦΙΝΟΥ) ΛΤΔ

HE 284239

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ (ΚΟΦΙΝΟΥ) ΛΤΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "05-04-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument