ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 136332
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/02/03
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

VASIANA

S 11324

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of VASIANA

CANDY BOUQUET NICOSIA

EE 34988

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of CANDY BOUQUET NICOSIA

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 130280

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136332

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

STANEA DEVELOPERS LIMITED

HE 138208

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of STANEA DEVELOPERS LIMITED

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 169195

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.P.T.A. ENTERPRISES LTD

HE 177749

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of A.P.T.A. ENTERPRISES LTD

A.P.T.A. ENTERPRISES LTD

HE 177749

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of A.P.T.A. ENTERPRISES LTD

LOUIS L. COPY CENTER LIMITED

HE 222249

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of LOUIS L. COPY CENTER LIMITED

LOUIS L. COPY CENTER LIMITED

HE 222249

Related to ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of LOUIS L. COPY CENTER LIMITED

LOTUS SHOES COMPANY LIMITED

HE 1567

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of LOTUS SHOES COMPANY LIMITED

SALAMINIANS BAND

S 7705

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of SALAMINIANS BAND

PETROS VASILIOU AND SON (CONTRACTORS) LIMITED

HE 8215

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of PETROS VASILIOU AND SON (CONTRACTORS) LIMITED

VASILIOU & PAVLIDES TRAVEL SOUVENIRS

S 8454

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of VASILIOU & PAVLIDES TRAVEL SOUVENIRS

A.B.A. ASSOCIATES

S 9905

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of A.B.A. ASSOCIATES

A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

HE 11991

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

HE 11991

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

GRILL MASTER V.V. C.C.

EE 13111

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of GRILL MASTER V.V. C.C.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13567

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13567

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15483

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15483

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

V J K ESTATES LIMITED

HE 16953

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of V J K ESTATES LIMITED

V.V. PLANET TECHNOLOGY

EE 19930

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of V.V. PLANET TECHNOLOGY

TELEPOLIS

EE 21145

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of TELEPOLIS

A.V ARTO-FRESH

EE 28253

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of A.V ARTO-FRESH

VASSOSTONE

EE 30627

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of VASSOSTONE

Κ.Α.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33799

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of Κ.Α.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

HE 36682

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

HE 36682

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.