ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 137417
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/04/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137417

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137417

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

S & A AGAPIOU INVESTMENTS LIMITED

HE 19455

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΓΑΠΙΟΥ who is Director of S & A AGAPIOU INVESTMENTS LIMITED

S & A AGAPIOU INVESTMENTS LIMITED

HE 19455

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΓΑΠΙΟΥ who is Secretary of S & A AGAPIOU INVESTMENTS LIMITED

SISINC HOLDINGS LIMITED

HE 117988

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΓΑΠΙΟΥ who is Secretary of SISINC HOLDINGS LIMITED

S & A AGAPIOU TRADING LIMITED

HE 135771

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΓΑΠΙΟΥ who is Secretary of S & A AGAPIOU TRADING LIMITED

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137417

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΓΑΠΙΟΥ who is Director of ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.