Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 137450
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/04/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137450

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

QUEEN'S ARMS

S 8951

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of QUEEN'S ARMS

ELENA NICOLAOU AGENCIES

EE 10908

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ELENA NICOLAOU AGENCIES

E.K MAJESTIC BEAUTY SPA

S 11656

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of E.K MAJESTIC BEAUTY SPA

VSEN BOUTIQUE

S 12392

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of VSEN BOUTIQUE

CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

HE 24247

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

HE 24247

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

ELENA NIKOLAOU PRIVATE INSTITUTE

EE 25948

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ELENA NIKOLAOU PRIVATE INSTITUTE

EN PAYROLL SERVICES CENTER

EE 31120

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of EN PAYROLL SERVICES CENTER

ELENA NICOLAOU HAUTE COUTURE

EE 38549

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ELENA NICOLAOU HAUTE COUTURE

N.A. NICOLAOU TRADING CO LIMITED

HE 50400

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.A. NICOLAOU TRADING CO LIMITED

Ν & Ε ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68402

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Ν & Ε ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

D & C HOLIDAYS LIMITED

HE 75160

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of D & C HOLIDAYS LIMITED

N.G.A SPECIAL LIFE LIMITED

HE 92462

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.G.A SPECIAL LIFE LIMITED

COMPUNAN LIMITED

HE 93427

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of COMPUNAN LIMITED

COMPUNAN LIMITED

HE 93427

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of COMPUNAN LIMITED

ANDROS NICOLAOU & SONS LIMITED

HE 113408

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ANDROS NICOLAOU & SONS LIMITED

MARIOS NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

HE 134736

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MARIOS NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

A.V.G.Y. ESTATES LIMITED

HE 134808

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A.V.G.Y. ESTATES LIMITED

Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137450

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

N.E.N. ELECTROMECHANICAL SERVICES LIMITED

HE 138255

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.E.N. ELECTROMECHANICAL SERVICES LIMITED

Κ.Α.Ν. (ΠΡΩΤΕΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 149885

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Κ.Α.Ν. (ΠΡΩΤΕΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

A. NICOLAOY RAILINGS & NETS HOLDINGS LTD

HE 150116

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A. NICOLAOY RAILINGS & NETS HOLDINGS LTD

KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

HE 150797

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

HE 150797

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

PERINATIO CO LIMITED

HE 199835

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of PERINATIO CO LIMITED

MARIOS G. NICOLAOU (PETRALONA) LIMITED

HE 203491

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MARIOS G. NICOLAOU (PETRALONA) LIMITED

NN HYGIENE SERVICES LTD

HE 203922

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NN HYGIENE SERVICES LTD

ΜΑRIOS G. NICOLAOU ( PANORAMA ) LIMITED

HE 206812

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΜΑRIOS G. NICOLAOU ( PANORAMA ) LIMITED

JORD PROPERTIES LTD

HE 217207

Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of JORD PROPERTIES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.