Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 137450
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/04/03
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137450

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

QUEEN'S ARMS

S 8951

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of QUEEN'S ARMS

ELENA NICOLAOU AGENCIES

EE 10908

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ELENA NICOLAOU AGENCIES

E.K MAJESTIC BEAUTY SPA

S 11656

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of E.K MAJESTIC BEAUTY SPA

VSEN BOUTIQUE

S 12392

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of VSEN BOUTIQUE

CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

HE 24247

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

HE 24247

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

ELENA NIKOLAOU PRIVATE INSTITUTE

EE 25948

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ELENA NIKOLAOU PRIVATE INSTITUTE

EN PAYROLL SERVICES CENTER

EE 31120

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of EN PAYROLL SERVICES CENTER

ELENA NICOLAOU HAUTE COUTURE

EE 38549

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ELENA NICOLAOU HAUTE COUTURE

N.A. NICOLAOU TRADING CO LIMITED

HE 50400

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.A. NICOLAOU TRADING CO LIMITED

Ν & Ε ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68402

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Ν & Ε ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

D & C HOLIDAYS LIMITED

HE 75160

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of D & C HOLIDAYS LIMITED

N.G.A SPECIAL LIFE LIMITED

HE 92462

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.G.A SPECIAL LIFE LIMITED

COMPUNAN LIMITED

HE 93427

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of COMPUNAN LIMITED

COMPUNAN LIMITED

HE 93427

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of COMPUNAN LIMITED

ANDROS NICOLAOU & SONS LIMITED

HE 113408

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ANDROS NICOLAOU & SONS LIMITED

MARIOS NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

HE 134736

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MARIOS NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

A.V.G.Y. ESTATES LIMITED

HE 134808

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A.V.G.Y. ESTATES LIMITED

Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137450

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Γ. ΣΩΤΗΡΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

N.E.N. ELECTROMECHANICAL SERVICES LIMITED

HE 138255

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.E.N. ELECTROMECHANICAL SERVICES LIMITED

Κ.Α.Ν. (ΠΡΩΤΕΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 149885

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Κ.Α.Ν. (ΠΡΩΤΕΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

A. NICOLAOY RAILINGS & NETS HOLDINGS LTD

HE 150116

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A. NICOLAOY RAILINGS & NETS HOLDINGS LTD

KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

HE 150797

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

HE 150797

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of KORNELIOS ENGINEERING LIMITED

PERINATIO CO LIMITED

HE 199835

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of PERINATIO CO LIMITED

M.N CYPROBUILD LTD

HE 203491

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of M.N CYPROBUILD LTD

NN HYGIENE SERVICES LTD

HE 203922

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NN HYGIENE SERVICES LTD

ΜΑRIOS G. NICOLAOU ( PANORAMA ) LIMITED

HE 206812

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΜΑRIOS G. NICOLAOU ( PANORAMA ) LIMITED

JORD PROPERTIES LTD

HE 217207

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of JORD PROPERTIES LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "05-04-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument