ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 13783
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/03/80
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΟΘΩΝ ΓΑΛΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1796

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΟΘΩΝ ΓΑΛΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13783

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NAUSICAA RESTAURANT

EE 15995

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of NAUSICAA RESTAURANT

S & Y SERVICES LIMITED

HE 26880

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S & Y SERVICES LIMITED

GHALANOS TAX FREE SHOPS LIMITED

HE 27532

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS TAX FREE SHOPS LIMITED

CHRISTOPHER SCOTTIS LIMITED

HE 27681

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CHRISTOPHER SCOTTIS LIMITED

P.A. GEORGIOU & SON CO LIMITED

HE 34025

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of P.A. GEORGIOU & SON CO LIMITED

OTHON GHALANOS LIMITED

HE 35824

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of OTHON GHALANOS LIMITED

GHALANOS DISTRIBUTORS LIMITED

HE 35829

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS DISTRIBUTORS LIMITED

AG DAILY΄S EAT & DRINK

EE 37730

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of AG DAILY΄S EAT & DRINK

GHALANOS INTERNATIONAL LIMITED

HE 37766

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS INTERNATIONAL LIMITED

KRYS MARKIDES LIMITED

HE 39453

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of KRYS MARKIDES LIMITED

INTERCELLARS LIMITED

HE 39454

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of INTERCELLARS LIMITED

GHALANOS PRESTIGOUS BRANDS LIMITED

HE 39455

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS PRESTIGOUS BRANDS LIMITED

GALANOS WORLD BRANDS LIMITED

HE 39456

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GALANOS WORLD BRANDS LIMITED

GHALANOS UNITED BRANDS LIMITED

HE 39457

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS UNITED BRANDS LIMITED

GHALANOS OVERSEAS LIMITED

HE 39458

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS OVERSEAS LIMITED

WANDS LIMITED

HE 39490

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of WANDS LIMITED

GHALANOS PREMIUM BRANDS LIMITED

HE 39530

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS PREMIUM BRANDS LIMITED

ALLIED BRANDS LIMITED

HE 39531

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ALLIED BRANDS LIMITED

GHALANOS INTERBRANDS LIMITED

HE 39567

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS INTERBRANDS LIMITED

MR FLASH CLEANER LARNACA

EE 39984

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of MR FLASH CLEANER LARNACA

Α & Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40964

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Α & Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40964

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Α & Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

GHALANOS GRAND BRANDS LIMITED

HE 41347

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS GRAND BRANDS LIMITED

INDEPENDAND BRANDS LIMITED

HE 41348

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of INDEPENDAND BRANDS LIMITED

GHALANOS MED BRANDS LIMITED

HE 41349

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GHALANOS MED BRANDS LIMITED

IVAN VALERIO LIMITED

HE 49426

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of IVAN VALERIO LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57496

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANAPLASIS BUSINESS CONSULTANTS LIMITED

HE 64285

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ANAPLASIS BUSINESS CONSULTANTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument