ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 137849
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/04/03
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

EGLI'S HOTEL AND CATERING ENTERPRISES LIMITED

HE 36799

Related to ΑΙΓΛΗ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of EGLI'S HOTEL AND CATERING ENTERPRISES LIMITED

EGLI'S HOTEL AND CATERING ENTERPRISES LIMITED

HE 36799

Related to ΑΙΓΛΗ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of EGLI'S HOTEL AND CATERING ENTERPRISES LIMITED

ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137849

Related to ΑΙΓΛΗ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEORGE V. LOIZOU (ENGINEERS) LIMITED

HE 60961

Related to ΒΑΣΟΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Director of GEORGE V. LOIZOU (ENGINEERS) LIMITED

V.LOIZOU ENTERPRISES LIMITED

HE 115662

Related to ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of V.LOIZOU ENTERPRISES LIMITED

ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137849

Related to ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

V & A. KALIMERAS TRADING LIMITED

HE 210634

Related to ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of V & A. KALIMERAS TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.