ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 138253
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/05/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 138253

Potentially Related to ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

R & I SHOES LIMITED

HE 164607

Potentially Related to ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of R & I SHOES LIMITED

LIKELORD LIMITED

HE 228515

Potentially Related to ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of LIKELORD LIMITED

ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 138253

Potentially Related to ΘΕΜΟΥΛΑ ΚΟΣΙΑΡΗ who is Director of ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45846

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ

HE 48179

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ

Y & P PAPAIOANNOU BROS DEVELOPERS LIMITED

HE 62025

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Y & P PAPAIOANNOU BROS DEVELOPERS LIMITED

L.T. ISP SERVICES LIMITED

HE 115362

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of L.T. ISP SERVICES LIMITED

ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 138253

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144622

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΑΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144622

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΛΑΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

QUANTELION FUND LTD

HE 375928

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of QUANTELION FUND LTD

P.M.M. PAPAMICHAEL HOLDING LTD

HE 385767

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of P.M.M. PAPAMICHAEL HOLDING LTD

P.M.M. PAPAMICHAEL HOLDING LTD

HE 385767

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P.M.M. PAPAMICHAEL HOLDING LTD

P.M.M. PAPAMICHAEL SUPERMARKET LTD

HE 386348

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of P.M.M. PAPAMICHAEL SUPERMARKET LTD

FIDIPIDIS RACE APPS LTD

ΗΕ 397785

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of FIDIPIDIS RACE APPS LTD

P.M.M. PAPAMICHAEL SUPERMARKET LTD

HE 386348

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P.M.M. PAPAMICHAEL SUPERMARKET LTD

APAGADO INVESTMENTS LIMITED

ΗΕ 414396

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of APAGADO INVESTMENTS LIMITED

APAGADO INVESTMENTS LIMITED

ΗΕ 414396

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of APAGADO INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "05-04-2021" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument