ΩΜΕΓΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 138628
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/05/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CARAVAN VIDEO CENTRE

EE 9876

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of CARAVAN VIDEO CENTRE

Π & Π ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

S 10657

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of Π & Π ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

CEDA ENGINEERING LIMITED

HE 33103

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CEDA ENGINEERING LIMITED

CEDA ENGINEERING LIMITED

HE 33103

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of CEDA ENGINEERING LIMITED

KELM ELECTRICAL LIMITED

HE 83319

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of KELM ELECTRICAL LIMITED

ALF NIKA ENTERPRISES LIMITED

HE 83641

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ALF NIKA ENTERPRISES LIMITED

DORMIANA ENTERPRISES LIMITED

HE 90533

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of DORMIANA ENTERPRISES LIMITED

FERKAN (OVERSEAS) LIMITED

HE 138066

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of FERKAN (OVERSEAS) LIMITED

ΩΜΕΓΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 138628

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΩΜΕΓΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ & Ε ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 139354

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of Μ & Ε ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ & Ε ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 139354

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of Μ & Ε ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.L. PROPERTY SOLUTIONS LIMITED

HE 156636

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M.L. PROPERTY SOLUTIONS LIMITED

L.C. LADIES COMPETITION LTD

HE 191817

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of L.C. LADIES COMPETITION LTD

FALARSANA HOLDINGS LTD

HE 283279

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of FALARSANA HOLDINGS LTD

LADIES COMPETITION BY C. ELENA LIMITED

HE 292977

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of LADIES COMPETITION BY C. ELENA LIMITED

LADIES COMPETITION BY C. ELENA LIMITED

HE 292977

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of LADIES COMPETITION BY C. ELENA LIMITED

K.C.E. FINANCIAL & TRADING SOLUTIONS LTD

HE 325383

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of K.C.E. FINANCIAL & TRADING SOLUTIONS LTD

M.D.C MARINE & DECK CONSTRUCTIONS CO. LTD

HE 327889

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M.D.C MARINE & DECK CONSTRUCTIONS CO. LTD

M.D.C MARINE & DECK CONSTRUCTIONS CO. LTD

HE 327889

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of M.D.C MARINE & DECK CONSTRUCTIONS CO. LTD

BCS BIZCHEM SERVICES LIMITED

HE 329211

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of BCS BIZCHEM SERVICES LIMITED

FINAROS LTD

HE 330331

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of FINAROS LTD

E.C.L. EXPLORERS' CLUB LIMITED

HE 331702

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of E.C.L. EXPLORERS' CLUB LIMITED

E.C.L. EXPLORERS' CLUB LIMITED

HE 331702

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of E.C.L. EXPLORERS' CLUB LIMITED

REGION - K&K LIMITED

HE 356062

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of REGION - K&K LIMITED

SMARTCAT PLATFORM LIMITED

HE 359544

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of SMARTCAT PLATFORM LIMITED

SOFTICK LIMITED

HE 362775

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of SOFTICK LIMITED

HEALTHFORIA LIMITED

HE 377670

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of HEALTHFORIA LIMITED

HEALTHFORIA LIMITED

HE 377670

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of HEALTHFORIA LIMITED

SW HELLAS SERVICES LTD

HE 351306

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of SW HELLAS SERVICES LTD

I.M.P. GROUP (CYPRUS) LIMITED

HE 53165

Related to ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of I.M.P. GROUP (CYPRUS) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.