ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 13983
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/04/80
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED

HE 314

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ-ΟΡΑΣ

S 5931

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is General Partner of ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ-ΟΡΑΣ

G.M.P. VIDEO CENTER

EE 8170

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Owner of G.M.P. VIDEO CENTER

YIANNAKIS ANDREOU LIMITED

HE 11464

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of YIANNAKIS ANDREOU LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13983

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.P. ANGASTINIOTIS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 21186

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of L.P. ANGASTINIOTIS CONSTRUCTIONS LIMITED

G. & M. INSURANCES CO LIMITED

HE 21751

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of G. & M. INSURANCES CO LIMITED

G. & M. INSURANCES CO LIMITED

HE 21751

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of G. & M. INSURANCES CO LIMITED

COILTECY LIMITED

HE 31597

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of COILTECY LIMITED

G.B.A.S. BUILDING CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 41443

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of G.B.A.S. BUILDING CONSTRUCTIONS LIMITED

ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙΚΟ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 74652

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙΚΟ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΧΝΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 74918

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΧΝΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Κ. ΠΑΧΝΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 157099

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of Γ.Κ. ΠΑΧΝΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & S RECOVERY LTD

HE 172356

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of G & S RECOVERY LTD

P.G.J. SPARES LIMITED

HE 183569

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of P.G.J. SPARES LIMITED

E.L.V. (CYPRUS) LIMITED

HE 186211

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of E.L.V. (CYPRUS) LIMITED

NEOFYTOU & PANTELI FOOD ENTERPRISES LTD

HE 193345

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of NEOFYTOU & PANTELI FOOD ENTERPRISES LTD

G.P. COLORTEX PAINTS AND CHEMICALS LTD

HE 208395

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of G.P. COLORTEX PAINTS AND CHEMICALS LTD

G.P. COLORTEX PAINTS AND CHEMICALS LTD

HE 208395

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of G.P. COLORTEX PAINTS AND CHEMICALS LTD

SURF AND SUN HOLIDAY APARTMENTS CO. LTD

HE 308138

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of SURF AND SUN HOLIDAY APARTMENTS CO. LTD

Γ. ΣΚΟΥΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ

HE 357804

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of Γ. ΣΚΟΥΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ

I.C.K. STEEL CHOICE LTD

HE 359089

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of I.C.K. STEEL CHOICE LTD

YGG NET-TELECOMMUNICATIONS LTD

HE 363904

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of YGG NET-TELECOMMUNICATIONS LTD

YGG SAT-TELECOM LTD

HE 353516

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of YGG SAT-TELECOM LTD

NORSETEC TRADING LTD

HE 382900

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of NORSETEC TRADING LTD

TARGET VOIP LTD

ΗΕ 398123

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of TARGET VOIP LTD

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13983

Related to ΝΙΚΗ Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.