Α. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 141261
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/09/03
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

PARACHUTE FASHIONS

EE 8317

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Owner of PARACHUTE FASHIONS

P.N FANS CO.

S 11954

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of P.N FANS CO.

ΒΟΤΑΝΑ ΕΥΟΣΜΟΝ

EE 19387

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΒΟΤΑΝΑ ΕΥΟΣΜΟΝ

PANPANIA COMPANY LIMITED

HE 32553

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of PANPANIA COMPANY LIMITED

JOHN PER FOODS LIMITED

HE 37876

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of JOHN PER FOODS LIMITED

JOHN PER FOODS LIMITED

HE 37876

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of JOHN PER FOODS LIMITED

PERICK HOUSING LIMITED

HE 42361

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of PERICK HOUSING LIMITED

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57931

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57931

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ORTHOMED SUPPLIES LIMITED

HE 64934

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of ORTHOMED SUPPLIES LIMITED

N & E HOME CENTER LIMITED

HE 66699

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of N & E HOME CENTER LIMITED

A. PERICLEOUS & CO (INVESTMENTS) LIMITED

HE 72318

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of A. PERICLEOUS & CO (INVESTMENTS) LIMITED

A.I. PERICLEOUS TRADING (PAPHOS) LIMITED

HE 99171

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of A.I. PERICLEOUS TRADING (PAPHOS) LIMITED

GIPAS INVESTMENTS LIMITED

HE 109012

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of GIPAS INVESTMENTS LIMITED

PERIBET LIMITED

HE 114496

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of PERIBET LIMITED

PERIPROPERTY LIMITED

HE 114528

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of PERIPROPERTY LIMITED

MAJORBET LIMITED

HE 114673

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of MAJORBET LIMITED

Ν.Ε.Π.Α. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134676

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of Ν.Ε.Π.Α. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CPS AZURE PROPERTIES LIMITED

HE 136584

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of CPS AZURE PROPERTIES LIMITED

Α. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141261

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of Α. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AMPELI RESTAURANT LIMITED

HE 143739

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of AMPELI RESTAURANT LIMITED

A&M PERIKLEOUS LIMITD

HE 144399

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of A&M PERIKLEOUS LIMITD

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ( ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 165136

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ( ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ZELA AVIATION (CYPRUS) LTD

HE 170768

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of ZELA AVIATION (CYPRUS) LTD

L & A METROPOLIS MINI MARKETS LTD

HE 240071

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of L & A METROPOLIS MINI MARKETS LTD

J.P.F. PACKING CO LTD

HE 271680

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of J.P.F. PACKING CO LTD

J.P.F. PACKING CO LTD

HE 271680

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of J.P.F. PACKING CO LTD

Α.Ι.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 271895

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of Α.Ι.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΤΔ

Α.Ι.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 271895

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of Α.Ι.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΤΔ

PYTHAGOREAN CAPITAL MARKET ADVISERS LTD

HE 359230

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of PYTHAGOREAN CAPITAL MARKET ADVISERS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.