ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 141270
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
17/09/03
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141270

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΣΚΟΡΔΗ who is of ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.G. MARLENA DISTRIBUTORS LIMITED

HE 60017

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of A.G. MARLENA DISTRIBUTORS LIMITED

SAMARINDA NAVIGATION CO. LIMITED

HE 111027

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SAMARINDA NAVIGATION CO. LIMITED

CARDSTON PROPERTIES LIMITED

HE 120389

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CARDSTON PROPERTIES LIMITED

P.R.P.C. INVESTMENTS LIMITED

HE 134898

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of P.R.P.C. INVESTMENTS LIMITED

MECY LIFE TECHNOLOGIES LIMITED

HE 135760

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MECY LIFE TECHNOLOGIES LIMITED

ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141270

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is of ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

LINSTOCK LIMITED

HE 143452

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of LINSTOCK LIMITED

SCRIBA NOMINEES LIMITED

HE 158623

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SCRIBA NOMINEES LIMITED

GERMOLAND PROPERTIES LIMITED

HE 164393

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GERMOLAND PROPERTIES LIMITED

DAZOLAND PROPERTIES LIMITED

HE 166205

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of DAZOLAND PROPERTIES LIMITED

INGREDIA LIMITED

HE 168255

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INGREDIA LIMITED

LAFILAND PROPERTIES LIMITED

HE 169158

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of LAFILAND PROPERTIES LIMITED

GAZOLAND PROPERTIES LIMITED

HE 169183

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GAZOLAND PROPERTIES LIMITED

SCRIBA TRUSTEES LIMITED

HE 172323

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SCRIBA TRUSTEES LIMITED

RYCOM TRADE LIMITED

HE 173117

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of RYCOM TRADE LIMITED

TESTIO LIMITED

HE 178259

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of TESTIO LIMITED

CROWNVISION LIMITED

HE 182374

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CROWNVISION LIMITED

E.V. ROUND LIMITED

HE 190107

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of E.V. ROUND LIMITED

GEDIOLAND PROPERTIES LIMITED

HE 190299

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GEDIOLAND PROPERTIES LIMITED

VARNEZ PROPERTIES LIMITED

HE 190368

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of VARNEZ PROPERTIES LIMITED

MINCHIATE TRADING LIMITED

HE 195623

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MINCHIATE TRADING LIMITED

GLANSTONBURY TRADING LIMITED

HE 195703

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GLANSTONBURY TRADING LIMITED

KARABALINA TRADING LIMITED

HE 209161

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of KARABALINA TRADING LIMITED

PAPELERIA TRADING LIMITED

HE 209187

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PAPELERIA TRADING LIMITED

BENEDETTI TRADING LIMITED

HE 211662

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BENEDETTI TRADING LIMITED

MEON TRADE & INVEST LIMITED

HE 218121

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MEON TRADE & INVEST LIMITED

STOUR CONSULTING LIMITED

HE 218174

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STOUR CONSULTING LIMITED

WALLAND PROPERTIES LIMITED

HE 218652

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of WALLAND PROPERTIES LIMITED

HYDRYLAND PROPERTIES LIMITED

HE 231109

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of HYDRYLAND PROPERTIES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.