ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 141389
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/09/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

DESIGN STUDIO 4 ARCHITECTS, ENGINEERS, CONSULTANTS

S 6547

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is General Partner of DESIGN STUDIO 4 ARCHITECTS, ENGINEERS, CONSULTANTS

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ

EE 17900

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Owner of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ

ALMA SIGNS LTD

HE 31152

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of ALMA SIGNS LTD

PRIMA - VERA DEVELOPERS LIMITED

HE 139413

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of PRIMA - VERA DEVELOPERS LIMITED

AC FYLACTOU DEVELOPERS LIMITED

HE 140504

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of AC FYLACTOU DEVELOPERS LIMITED

AC FYLACTOU DEVELOPERS LIMITED

HE 140504

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of AC FYLACTOU DEVELOPERS LIMITED

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141389

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

S & A FASSERA LIMITED

HE 148315

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of S & A FASSERA LIMITED

COSMIC HOLDING CO LIMITED

HE 178982

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of COSMIC HOLDING CO LIMITED

G.A. FYLACTOU TRANSPORT LTD

HE 181980

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of G.A. FYLACTOU TRANSPORT LTD

PHYLACTOU C. ANDREAS & CO. LIMITED

HE 191430

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of PHYLACTOU C. ANDREAS & CO. LIMITED

PHYLACTOU C. ANDREAS & CO. LIMITED

HE 191430

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of PHYLACTOU C. ANDREAS & CO. LIMITED

ΛΗΔΡΑ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ

HE 315558

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of ΛΗΔΡΑ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ

BLACK LEMON PROJECTS LIMITED

HE 354359

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of BLACK LEMON PROJECTS LIMITED

BLACK LEMON PROJECTS LIMITED

HE 354359

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of BLACK LEMON PROJECTS LIMITED

ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΚΗ

EE 19047

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Owner of ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΚΗ

OLE-OLE RESTAURANT

EE 19201

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Owner of OLE-OLE RESTAURANT

FLISVOS INVESTMENTS LTD

HE 32953

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of FLISVOS INVESTMENTS LTD

GSP DIGITAL PLAZA

EE 41521

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Owner of GSP DIGITAL PLAZA

ALO-ALO CAFE RESTAURANT LIMITED

HE 99442

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of ALO-ALO CAFE RESTAURANT LIMITED

G.C. PHYLACTOU LIMITED

HE 108375

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of G.C. PHYLACTOU LIMITED

P.S.G. DYNAMIC SYSTEMS LIMITED

HE 111834

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of P.S.G. DYNAMIC SYSTEMS LIMITED

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141389

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.M. STAR PLANT DEVELOPERS LIMITED

HE 142016

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of G.M. STAR PLANT DEVELOPERS LIMITED

G.A. FYLACTOU TRANSPORT LTD

HE 181980

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of G.A. FYLACTOU TRANSPORT LTD

Ε & G EXTREME RADIO CONTROL MODELS LTD

HE 228863

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of Ε & G EXTREME RADIO CONTROL MODELS LTD

Ε & G EXTREME RADIO CONTROL MODELS LTD

HE 228863

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of Ε & G EXTREME RADIO CONTROL MODELS LTD

XEC INVESTMENTS LTD

HE 261308

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of XEC INVESTMENTS LTD

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Τ.Ε.Β.Ε.ΑΜ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 325392

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Director of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Τ.Ε.Β.Ε.ΑΜ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Τ.Ε.Β.Ε.ΑΜ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 325392

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ who is Secretary of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Τ.Ε.Β.Ε.ΑΜ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.