ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 141548
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/09/03
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

SPLENDID HOTEL LIMITED

HE 444

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SPLENDID HOTEL LIMITED

SPLENDID HOTEL LIMITED

HE 444

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SPLENDID HOTEL LIMITED

SPORT CAFE

EE 18298

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of SPORT CAFE

GH HAND MADE BASSES

EE 24480

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of GH HAND MADE BASSES

A.M. FORMA LIMITED

HE 56174

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.M. FORMA LIMITED

DAISY INT. (CONSTRUCTION) LIMITED

HE 60272

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of DAISY INT. (CONSTRUCTION) LIMITED

DAISY INT. (CONSTRUCTION) LIMITED

HE 60272

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of DAISY INT. (CONSTRUCTION) LIMITED

STELMICO ENTERPRISES LIMITED

HE 71752

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of STELMICO ENTERPRISES LIMITED

SIMENDORA ENTERPRISES LIMITED

HE 74839

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SIMENDORA ENTERPRISES LIMITED

SIMENDORA ENTERPRISES LIMITED

HE 74839

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SIMENDORA ENTERPRISES LIMITED

C.L.C. HOLDINGS LIMITED

HE 76396

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of C.L.C. HOLDINGS LIMITED

BRIXHMA SHIPPING AND TRADING LIMITED

HE 78385

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of BRIXHMA SHIPPING AND TRADING LIMITED

KENZARE CONSULTING LIMITED

HE 80452

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of KENZARE CONSULTING LIMITED

S.CH. JEROPOULOS MARITIME & CO LIMITED

HE 84163

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S.CH. JEROPOULOS MARITIME & CO LIMITED

S.CH. JEROPOULOS MARITIME & CO LIMITED

HE 84163

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of S.CH. JEROPOULOS MARITIME & CO LIMITED

STOLI TRADING LIMITED

HE 95386

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of STOLI TRADING LIMITED

SUCO LIMITED

HE 115818

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SUCO LIMITED

DAISYL (OVERSEAS) LIMITED

HE 117839

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of DAISYL (OVERSEAS) LIMITED

DAISYL (OVERSEAS) LIMITED

HE 117839

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of DAISYL (OVERSEAS) LIMITED

G.A.F. INVESTMENTS LIMITED

HE 132259

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of G.A.F. INVESTMENTS LIMITED

G.A.F. INVESTMENTS LIMITED

HE 132259

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G.A.F. INVESTMENTS LIMITED

F. HADJIGEORGIOU DAIRIES LIMITED

HE 139400

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of F. HADJIGEORGIOU DAIRIES LIMITED

A.V. PIONEER DEVELOPMENTS LIMITED

HE 140065

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.V. PIONEER DEVELOPMENTS LIMITED

A.V. PIONEER DEVELOPMENTS LIMITED

HE 140065

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A.V. PIONEER DEVELOPMENTS LIMITED

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141548

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141548

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NG TRADING LIMITED

HE 146361

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of NG TRADING LIMITED

G.H.S. DESIGN CONSULTANTS LIMITED

HE 156809

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of G.H.S. DESIGN CONSULTANTS LIMITED

FOC LIMITED

HE 168753

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of FOC LIMITED

FOC LIMITED

HE 168753

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of FOC LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument