ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 142556
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/10/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

MORRIS MASTERCLASS SCHOOL OF HAIR DRESSING

EE 8045

Related to ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of MORRIS MASTERCLASS SCHOOL OF HAIR DRESSING

INTER-CONTINENTAL FLOWER SHOP CO. LIMITED

HE 18989

Related to ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of INTER-CONTINENTAL FLOWER SHOP CO. LIMITED

SILVER COMB LIMITED

HE 23841

Related to ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of SILVER COMB LIMITED

FORMULA HAIRDRESSING SCHOOL LIMITED

HE 37027

Related to ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of FORMULA HAIRDRESSING SCHOOL LIMITED

ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 72809

Related to ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142556

Related to ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ACE SPORTS CONSULTING LIMITED

AE 820

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of ACE SPORTS CONSULTING LIMITED

UKRAINIAN DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED

AE 881

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Authorised Person of UKRAINIAN DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED

ILTA AUTOMOTIVE (UK) LIMITED

AE 1279

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of ILTA AUTOMOTIVE (UK) LIMITED

ILTA AUTOMOTIVE (UK) LIMITED

AE 1279

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Authorised Person of ILTA AUTOMOTIVE (UK) LIMITED

S.Y. NEW SKIN MEDICINE PRODUCTS

EE 13364

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Owner of S.Y. NEW SKIN MEDICINE PRODUCTS

EDENVALE PHARMACY LIMITED

HE 20669

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Secretary of EDENVALE PHARMACY LIMITED

MULTI-CONSULT LIMITED

HE 22322

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of MULTI-CONSULT LIMITED

REFLESTAR LIMITED

HE 65311

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of REFLESTAR LIMITED

A.B.C. CONTRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 65553

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of A.B.C. CONTRADING (OVERSEAS) LIMITED

GOLDENWOOD LIMITED

HE 75531

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of GOLDENWOOD LIMITED

DOLPHINERO LIMITED

HE 76178

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of DOLPHINERO LIMITED

ALVERTON LIMITED

HE 76181

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of ALVERTON LIMITED

PALLADAYN LIMITED

HE 77528

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of PALLADAYN LIMITED

VOSCOM LIMITED

HE 78429

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of VOSCOM LIMITED

POLLEX LIMITED

HE 78461

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of POLLEX LIMITED

ORTHOSTAT TRADING CO LIMITED

HE 78485

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of ORTHOSTAT TRADING CO LIMITED

VINSTARS LIMITED

HE 78541

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of VINSTARS LIMITED

MARCUARD (EASTERN) LIMITED

HE 83249

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of MARCUARD (EASTERN) LIMITED

NORDMAN INVESTMENTS LIMITED

HE 89074

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of NORDMAN INVESTMENTS LIMITED

ZYGL TRADING AND INVESTMENTS LIMITED

HE 89936

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of ZYGL TRADING AND INVESTMENTS LIMITED

BIRTHWHISTLE LIMITED

HE 90912

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of BIRTHWHISTLE LIMITED

TWS LIMITED

HE 92544

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of TWS LIMITED

TOUCHDOWN LIMITED

HE 96072

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of TOUCHDOWN LIMITED

BREWTRADE LIMITED

HE 96705

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ who is Director of BREWTRADE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.