ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 143603
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/12/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

HEDRIGO INVESTMENTS LIMITED

AE 2830

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of HEDRIGO INVESTMENTS LIMITED

PILEA LIMITED

AE 2893

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PILEA LIMITED

AFFIRMATIO LIMITED

AE 2895

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of AFFIRMATIO LIMITED

PROBATIO LIMITED

AE 2896

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PROBATIO LIMITED

RASTRELLO LIMITED

AE 2897

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of RASTRELLO LIMITED

MASTEN LIMITED

AE 2898

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of MASTEN LIMITED

ENVERSE LIMITED

AE 2899

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ENVERSE LIMITED

MIABLE LIMITED

AE 2900

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of MIABLE LIMITED

MAYA LAND LIMITED

AE 2901

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of MAYA LAND LIMITED

NIKOMIDEIA LIMITED

AE 2902

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NIKOMIDEIA LIMITED

PISELLO LIMITED

AE 2903

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PISELLO LIMITED

G & IM LIMITED

AE 2904

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of G & IM LIMITED

ESODEX LIMITED

AE 2946

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ESODEX LIMITED

ELAPO LIMITED

AE 2980

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ELAPO LIMITED

ENARGREEN LIMITED

AE 2989

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ENARGREEN LIMITED

DEMETRA PORTFOLIO LIMITED

AE 2992

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of DEMETRA PORTFOLIO LIMITED

SOPHIAS STELLAR WORLD COMPANY LIMITED

AE 2994

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SOPHIAS STELLAR WORLD COMPANY LIMITED

YIAKI LIMITED

AE 3004

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of YIAKI LIMITED

WEALTHOMAX LIMITED

AE 3015

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of WEALTHOMAX LIMITED

PROLASOL LIMITED

AE 3016

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PROLASOL LIMITED

ISGE LIMITED

AE 3021

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ISGE LIMITED

PROMSYS LIMITED

AE 3069

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PROMSYS LIMITED

ATHENA PORTFOLIO LIMITED

AE 3073

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ATHENA PORTFOLIO LIMITED

ADONIS PORTFOLIO LIMITED

AE 3074

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ADONIS PORTFOLIO LIMITED

APOMAX LIMITED

AE 3075

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of APOMAX LIMITED

ASTROBLUE LIMITED

AE 3076

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ASTROBLUE LIMITED

GHIANDA LIMITED

AE 3077

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of GHIANDA LIMITED

NICOS ANDREOU & CO

S 10529

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Limited Partner of NICOS ANDREOU & CO

EL EVENTO PR & MANAGEMENT SERVICES

EE 37090

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of EL EVENTO PR & MANAGEMENT SERVICES

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΤΡΙΛΛΥ ΛΤΔ

HE 43441

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΤΡΙΛΛΥ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.