ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 144958
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/01/04
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

NETZONE INTERNET CAFE

EE 19071

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of NETZONE INTERNET CAFE

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86886

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144958

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.S. IT SOLUTIONS LTD

HE 202647

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of P.S. IT SOLUTIONS LTD

FIN & THINGS LIMITED

HE 246774

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of FIN & THINGS LIMITED

CANDY MALL

EE 40326

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Owner of CANDY MALL

DANDENONG MANUFACTURING LIMITED

HE 43910

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of DANDENONG MANUFACTURING LIMITED

G.N.A. SWIMMING POOL COMPANY LIMITED

HE 48981

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of G.N.A. SWIMMING POOL COMPANY LIMITED

APHRODERMA TRADING & SERVICES LIMITED

HE 77630

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of APHRODERMA TRADING & SERVICES LIMITED

P.M.C. INNOVATIVE COMMERCE LIMITED

HE 105491

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of P.M.C. INNOVATIVE COMMERCE LIMITED

P.M.C. INNOVATIVE COMMERCE LIMITED

HE 105491

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Secretary of P.M.C. INNOVATIVE COMMERCE LIMITED

FILUET CYPRUS LIMITED

HE 105522

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of FILUET CYPRUS LIMITED

M & A IACOVOU LIMITED

HE 129906

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of M & A IACOVOU LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144958

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

GLOBAL GSA EURASIA LTD

HE 171899

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of GLOBAL GSA EURASIA LTD

GLORYTEAM TRADING LIMITED

HE 201010

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of GLORYTEAM TRADING LIMITED

FILUET HOLDINGS LIMITED

HE 273258

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of FILUET HOLDINGS LIMITED

FILUET DSS LIMITED

HE 311510

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of FILUET DSS LIMITED

FEMANDA LIMITED

HE 356196

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of FEMANDA LIMITED

CECILIATO LIMITED

HE 356254

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of CECILIATO LIMITED

CYETER LIMITED

HE 370575

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of CYETER LIMITED

MIREA LTD

HE 378063

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of MIREA LTD

LEONARDO PROPERTIES MONA LISA LIMITED

HE 381488

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of LEONARDO PROPERTIES MONA LISA LIMITED

V-QUANT TRADING LIMITED

ΗΕ 389704

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ who is Director of V-QUANT TRADING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument