ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 145666
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/02/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΨΗΛΟΓΕΝΗΣ & ΗΡΟΔΟΤΟΥ

S 7391

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is General Partner of ΨΗΛΟΓΕΝΗΣ & ΗΡΟΔΟΤΟΥ

E. & H. TELESOUND

S 7686

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is General Partner of E. & H. TELESOUND

THE ARC INVESTMENTS

S 10201

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is General Partner of THE ARC INVESTMENTS

ADCON PARTNERS - CHARTERED QUANTITY SURVEYORS

S 10588

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is General Partner of ADCON PARTNERS - CHARTERED QUANTITY SURVEYORS

A.A. MARINA TRADING LIMITED

HE 12215

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of A.A. MARINA TRADING LIMITED

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΟΣ

S 12425

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is General Partner of ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31694

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HOME 4U

EE 35742

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Owner of HOME 4U

H. & M. HERODOTOU ENTERPRISES LIMITED

HE 52743

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of H. & M. HERODOTOU ENTERPRISES LIMITED

N. HADJIRAKLI DEVELOPERS LIMITED

HE 100122

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of N. HADJIRAKLI DEVELOPERS LIMITED

HERODOTOU BETTING LIMITED

HE 118880

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of HERODOTOU BETTING LIMITED

NORT SEA FAST FOOD LIMITED

HE 119730

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of NORT SEA FAST FOOD LIMITED

FLOWERS & DESIGNS BY R. HERODOTOU LIMITED

HE 128464

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of FLOWERS & DESIGNS BY R. HERODOTOU LIMITED

FLOWERS & DESIGNS BY R. HERODOTOU LIMITED

HE 128464

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of FLOWERS & DESIGNS BY R. HERODOTOU LIMITED

M & A BENAHOMES CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LIMITED

HE 134440

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of M & A BENAHOMES CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LIMITED

ITALOS & IRODOTOU DEVELOPERS LIMITED

HE 140664

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of ITALOS & IRODOTOU DEVELOPERS LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145666

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Η & Μ HERODOTOU SOUVENIR SHOPS LIMITED

HE 150298

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of Η & Μ HERODOTOU SOUVENIR SHOPS LIMITED

HOME 4U ESTATES LIMITED

HE 156831

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of HOME 4U ESTATES LIMITED

R & I SHOES LIMITED

HE 164607

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of R & I SHOES LIMITED

NICELAND DEVELOPMENT LTD

HE 167868

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of NICELAND DEVELOPMENT LTD

NICELAND DEVELOPMENT LTD

HE 167868

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of NICELAND DEVELOPMENT LTD

IROS & O ESTATES LIMITED

HE 167908

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of IROS & O ESTATES LIMITED

IROS & O ESTATES LIMITED

HE 167908

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of IROS & O ESTATES LIMITED

ΠΑΝΙΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ Χ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 169764

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΙΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ Χ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

EROSTA LTD

HE 175471

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of EROSTA LTD

EROSTA LTD

HE 175471

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of EROSTA LTD

COSTEVA LIMITED

HE 176067

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of COSTEVA LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 190133

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

VIVAMAX INVESTMENTS LIMITED

HE 200395

Related to ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of VIVAMAX INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.