ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 145796
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/02/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145796

Potentially Related to ΑΜΑΛΙΑ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ

S 2979

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is General Partner of ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ

M.M.P. CAFE

S 9774

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is General Partner of M.M.P. CAFE

MR GATTI'S PIZZA

EE 12937

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of MR GATTI'S PIZZA

MICHALAKIS SAVVA WORKSHOP

EE 23580

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of MICHALAKIS SAVVA WORKSHOP

A & M PRESS LIMITED

HE 26487

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of A & M PRESS LIMITED

PARIMAN CO.LIMITED

HE 33495

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of PARIMAN CO.LIMITED

PARIMAN CO.LIMITED

HE 33495

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of PARIMAN CO.LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ FACULTY

EE 37958

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ FACULTY

M.S. TELECAST LIMITED

HE 63258

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of M.S. TELECAST LIMITED

N.S. ST. NICOLAS RETAIL STORE LIMITED

HE 98449

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of N.S. ST. NICOLAS RETAIL STORE LIMITED

LOMENGIO INVESTMENTS LIMITED

HE 114235

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of LOMENGIO INVESTMENTS LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145796

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAKIS DOMUSCO CONSTRUCTION LTD

HE 170084

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of LAKIS DOMUSCO CONSTRUCTION LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument