ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΛΥΦΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1487
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/01/66
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΛΥΦΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1487

Related to ΔΑΝΑΗ Ξ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is Director of ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΛΥΦΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΛΥΦΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1487

Related to ΠΟΛΥΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΣ who is Director of ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΛΥΦΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PIS INSURANCE FREEPHONE

EE 9800

Related to ΠΟΛΥΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΣ who is Owner of PIS INSURANCE FREEPHONE

PIS INSURANCE DIRECTLINE

EE 9801

Related to ΠΟΛΥΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΣ who is Owner of PIS INSURANCE DIRECTLINE

PIS INSURANCE HOTLINE

EE 9802

Related to ΠΟΛΥΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΣ who is Owner of PIS INSURANCE HOTLINE

PIS INSURANCE AUTOQUOTE

EE 9818

Related to ΠΟΛΥΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΣ who is Owner of PIS INSURANCE AUTOQUOTE

APHRODITE HILLS PHOTOGRAPHY

EE 22485

Related to ΠΟΛΥΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΣ who is Owner of APHRODITE HILLS PHOTOGRAPHY

HILL PHOTOGRAPHY

EE 22486

Related to ΠΟΛΥΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΣ who is Owner of HILL PHOTOGRAPHY

LOU- GEO ESTATE LIMITED

HE 1485

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of LOU- GEO ESTATE LIMITED

LOU- GEO ESTATE LIMITED

HE 1485

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of LOU- GEO ESTATE LIMITED

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΛΥΦΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1487

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΛΥΦΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

J.G.L. (CONSTRUCTIONS) LIMITED

HE 23819

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of J.G.L. (CONSTRUCTIONS) LIMITED

SILVER COMB LIMITED

HE 23841

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of SILVER COMB LIMITED

SPYROS SPYROU SUPPLIERS LIMITED

HE 31004

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of SPYROS SPYROU SUPPLIERS LIMITED

COMPLAW NOMINEES LIMITED

HE 38340

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of COMPLAW NOMINEES LIMITED

COMPLAW NOMINEES LIMITED

HE 38340

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of COMPLAW NOMINEES LIMITED

Z.S.L. TRADING LIMITED

HE 45632

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of Z.S.L. TRADING LIMITED

FAMAJI TRADING LIMITED

HE 45668

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of FAMAJI TRADING LIMITED

PROMEDICUS (MEDICAL EQUIPMENT) LIMITED

HE 45891

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of PROMEDICUS (MEDICAL EQUIPMENT) LIMITED

DJENA - MSI LIMITED

HE 46148

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of DJENA - MSI LIMITED

PIC - NIC ENTERPRISES LIMITED

HE 46171

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of PIC - NIC ENTERPRISES LIMITED

PIC - NIC ENTERPRISES LIMITED

HE 46171

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of PIC - NIC ENTERPRISES LIMITED

M. C. X. TRADING LIMITED

HE 46902

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of M. C. X. TRADING LIMITED

INTER-SCALA TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 46989

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of INTER-SCALA TRADING (OVERSEAS) LIMITED

DUALEX TRADING LIMITED

HE 47532

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of DUALEX TRADING LIMITED

COCKPIT TRADING CO. LIMITED

HE 47799

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of COCKPIT TRADING CO. LIMITED

ISTER TRADING LIMITED

HE 53056

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of ISTER TRADING LIMITED

R & C COMPUTER SYSTEMS LIMITED

HE 53762

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of R & C COMPUTER SYSTEMS LIMITED

REALM ENTERPRISES LIMITED

HE 54915

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of REALM ENTERPRISES LIMITED

RELAX TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 55463

Related to ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of RELAX TRADING (OVERSEAS) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.