ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

Reg. Number:
HE 149044
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
02/06/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

TEAM PERSONA LIMITED

HE 142826

Related to ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΛΕΝΗ who is Director of TEAM PERSONA LIMITED

TEAM PERSONA LIMITED

HE 142826

Related to ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΛΕΝΗ who is Secretary of TEAM PERSONA LIMITED

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΛΕΝΗ who is Director of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΛΕΝΗ who is Secretary of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΛΕΝΗ who is of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

M.A. ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

S 11951

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is General Partner of M.A. ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ROSSINI RESTAURANT CO. LIMITED

HE 22576

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Director of ROSSINI RESTAURANT CO. LIMITED

Α/ΦΟΙ Σ & Α ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32375

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Director of Α/ΦΟΙ Σ & Α ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Κ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

EE 44583

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Owner of Α.Κ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 104629

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.K. BIO-CLEAN AIR TRADING LIMITED

HE 132213

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Director of A.K. BIO-CLEAN AIR TRADING LIMITED

A.K. BIO-CLEAN AIR TRADING LIMITED

HE 132213

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Secretary of A.K. BIO-CLEAN AIR TRADING LIMITED

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α/ΦΟΙ Α. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΙΙ ΛΤΔ

HE 178295

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Secretary of ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α/ΦΟΙ Α. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΙΙ ΛΤΔ

ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ

HE 266852

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is of ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΣΕΠ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΤΔ

HE 358982

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Director of ΣΕΠ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΤΔ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ who is of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ who is of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

LUTE PROPERTIES LIMITED

HE 32065

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ who is Director of LUTE PROPERTIES LIMITED

WILBERT COMPANY LIMITED

HE 34637

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ who is Director of WILBERT COMPANY LIMITED

CRISWIL COMPANY LIMITED

HE 35979

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ who is Director of CRISWIL COMPANY LIMITED

COKY CONSTRUCTION LIMITED

HE 44119

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ who is Secretary of COKY CONSTRUCTION LIMITED

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ who is of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

SUN EXPLORER LTD

HE 207132

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ who is Director of SUN EXPLORER LTD

SUN EXPLORER LTD

HE 207132

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ who is Secretary of SUN EXPLORER LTD

P.J. PAIN PRODUCTIONS LIMITED

HE 134635

Related to ΓΙΑΝΝΑ ΛΕΥΚΑΤΗ who is Secretary of P.J. PAIN PRODUCTIONS LIMITED

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΓΙΑΝΝΑ ΛΕΥΚΑΤΗ who is of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΑΓΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 182695

Related to ΓΙΑΝΝΑ ΛΕΥΚΑΤΗ who is of ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΑΓΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΚΟΒΙΑΣ who is of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

G.E.P. AUTO VISUALS

EE 7410

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Owner of G.E.P. AUTO VISUALS

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.