ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1507
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/03/66
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1507

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1507

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Secretary of ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ARCHILOHOU ESTATES LIMITED

HE 10612

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of ARCHILOHOU ESTATES LIMITED

METAMORFICA GALLERY LIMITED

HE 35629

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of METAMORFICA GALLERY LIMITED

METAMORFICA GALLERY LIMITED

HE 35629

Related to ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Secretary of METAMORFICA GALLERY LIMITED

THE SATELLITE TRADING HOUSE

EE 688

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of THE SATELLITE TRADING HOUSE

ALPHA BANK CYPRUS LTD

HE 923

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ALPHA BANK CYPRUS LTD

ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1507

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

G. & A. MICHAELIDES BROTHERS CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED

HE 2031

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of G. & A. MICHAELIDES BROTHERS CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED

HOLIDAY HOTELS-MOTELS LIMITED

HE 2804

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of HOLIDAY HOTELS-MOTELS LIMITED

HOLIDAY HOTELS-MOTELS LIMITED

HE 2804

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of HOLIDAY HOTELS-MOTELS LIMITED

PANDORA ESTATES LIMITED

HE 3207

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of PANDORA ESTATES LIMITED

M.E.B.S. TELEX & OFFICE SERVICE

EE 3917

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of M.E.B.S. TELEX & OFFICE SERVICE

Χ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ

S 7294

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is General Partner of Χ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7857

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7857

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROMAN PALACE RESTAURANT

EE 9870

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of ROMAN PALACE RESTAURANT

P.C. MICHAELIDES (OVERSEAS) LIMITED

HE 10357

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of P.C. MICHAELIDES (OVERSEAS) LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 12098

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. MICHAELIDES GASTRO CHECH - MEDICAL DIAGNOSTIC CENTER

EE 13095

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of A. MICHAELIDES GASTRO CHECH - MEDICAL DIAGNOSTIC CENTER

ERIMI ESTATES LIMITED

HE 14807

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ERIMI ESTATES LIMITED

ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΕΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22704

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΕΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22978

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.L.C. MAKARIOU GALLERY LIMITED

HE 25488

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of A.L.C. MAKARIOU GALLERY LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26306

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CORNER SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 26335

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of CORNER SHIPPING COMPANY LIMITED

K. A. A. TOURISTIC CO. LIMITED

HE 29509

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of K. A. A. TOURISTIC CO. LIMITED

PRINTWAYS PUBLISHING A.M.

EE 30293

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of PRINTWAYS PUBLISHING A.M.

CRIST. HAGGIPAVLU & SONS (BREWERIES) LIMITED

HE 31364

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of CRIST. HAGGIPAVLU & SONS (BREWERIES) LIMITED

CRIST. HAGGIPAVLU & SONS (BREWERIES) LIMITED

HE 31364

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of CRIST. HAGGIPAVLU & SONS (BREWERIES) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.