ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 150904
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
03/08/04
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150904

Potentially Related to CHURCHILLS FARM LIMITED who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. D. TH. MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 9597

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of CHR. D. TH. MANAGEMENT SERVICES LIMITED

CHR. KARAOLIS DEVELOPMENTS LIMITED

HE 10168

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of CHR. KARAOLIS DEVELOPMENTS LIMITED

CHR. KARAOLIS CONTRACTORS - DEVELOPERS LIMITED

HE 12543

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of CHR. KARAOLIS CONTRACTORS - DEVELOPERS LIMITED

S. P. ELLINAS (PROPERTIES) LIMITED

HE 21462

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of S. P. ELLINAS (PROPERTIES) LIMITED

S. P. ELLINAS (PROPERTIES) LIMITED

HE 21462

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Secretary of S. P. ELLINAS (PROPERTIES) LIMITED

MISTRAL INSURANCE AGENCIES LIMITED

HE 28534

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of MISTRAL INSURANCE AGENCIES LIMITED

C.K.A. GARAGE SERVICES

EE 40658

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Owner of C.K.A. GARAGE SERVICES

PLATINA PROPERTIES LIMITED

HE 69667

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of PLATINA PROPERTIES LIMITED

JUANO LIMITED

HE 130356

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of JUANO LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150904

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ECOVIS KARAOLIS ASSURANCE LIMITED

HE 158386

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of ECOVIS KARAOLIS ASSURANCE LIMITED

Χ.Γ. ΗΛΕΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΛΤΔ

HE 200998

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of Χ.Γ. ΗΛΕΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΛΤΔ

KLA PARTNERS (AUDIT & BUSINESS SERVICES) LIMITED

HE 209266

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of KLA PARTNERS (AUDIT & BUSINESS SERVICES) LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 235701

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & A KARAOLIS LTD

HE 293667

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ who is Director of A & A KARAOLIS LTD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150904

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΤΥΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107012

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΤΥΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΤΥΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107012

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΤΥΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150904

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΦΩΤΙΟΥ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150904

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΥΡΚΑΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150904

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΥΡΚΑΣ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ Γ.Α.Φ ΦΑΙΔΩΝΟΣ

S 8986

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ who is General Partner of ΑΔΕΛΦΟΙ Γ.Α.Φ ΦΑΙΔΩΝΟΣ

C. & G. AS YOU LIKE IT GARAGE

S 9940

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ who is General Partner of C. & G. AS YOU LIKE IT GARAGE

ZACHAROPLASTIO MARZIPAN GEORGIOU FEDONOS

EE 14074

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ who is Owner of ZACHAROPLASTIO MARZIPAN GEORGIOU FEDONOS

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 63197

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 63197

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ Γ.Α.Φ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127450

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ Γ.Α.Φ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150904

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

FLADEM ESTATES LIMITED

HE 6145

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ who is Director of FLADEM ESTATES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument