ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 15107
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/12/80
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15107

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15107

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRIME ENTERPRISES LIMITED

HE 77011

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of PRIME ENTERPRISES LIMITED

LINDOS INVESTMENTS LIMITED

HE 114104

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of LINDOS INVESTMENTS LIMITED

LINDOS INVESTMENTS LIMITED

HE 114104

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of LINDOS INVESTMENTS LIMITED

ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

HE 249018

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

HE 249018

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

GREGORIS & ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

HE 249436

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of GREGORIS & ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

GREGORIS & ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

HE 249436

Potentially Related to ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of GREGORIS & ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

ΓΚΡΕΚΟ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2198

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΓΚΡΕΚΟ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΚΡΕΚΟ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2198

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of ΓΚΡΕΚΟ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

VIKING DRUGS LIMITED

HE 11570

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of VIKING DRUGS LIMITED

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15107

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

LINDOS INVESTMENTS LIMITED

HE 114104

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of LINDOS INVESTMENTS LIMITED

ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

HE 249018

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

GREGORIS & ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

HE 249436

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of GREGORIS & ALIKI HADJIGREGORIOU LIMITED

MONTESU INVESTMENTS LTD

HE 287416

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of MONTESU INVESTMENTS LTD

SCOTFORTH CONSULTANTS LTD

HE 287531

Potentially Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of SCOTFORTH CONSULTANTS LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument