ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 151333
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/08/04
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

G. PHOTIOU & CO. LIMITED

HE 2013

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of G. PHOTIOU & CO. LIMITED

A. PHOTIOU CHILDREN WEAR LIMITED

HE 16251

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of A. PHOTIOU CHILDREN WEAR LIMITED

CHRISTOFORIDES & PHOTIOU (CONCRETE) CO. LIMITED

HE 27539

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of CHRISTOFORIDES & PHOTIOU (CONCRETE) CO. LIMITED

CHRISTOFORIDES & PHOTIOU (CONCRETE) CO. LIMITED

HE 27539

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of CHRISTOFORIDES & PHOTIOU (CONCRETE) CO. LIMITED

ANPHO TRADING LIMITED

HE 53123

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ANPHO TRADING LIMITED

ANPHO TRADING LIMITED

HE 53123

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of ANPHO TRADING LIMITED

ANDOLET CATERING LIMITED

HE 70529

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ANDOLET CATERING LIMITED

C.G.S. FOTIOU LIMITED

HE 87426

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of C.G.S. FOTIOU LIMITED

FER. P.A. COMPANY LIMITED

HE 111083

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of FER. P.A. COMPANY LIMITED

FER. P.A. COMPANY LIMITED

HE 111083

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of FER. P.A. COMPANY LIMITED

CONSTANTINA HOLDINGS LIMITED

HE 117580

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of CONSTANTINA HOLDINGS LIMITED

A.A.E. TRADING CO. LIMITED

HE 119573

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of A.A.E. TRADING CO. LIMITED

A.A.E. TRADING CO. LIMITED

HE 119573

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of A.A.E. TRADING CO. LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151333

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDRECOSTA PROPERTY LIMITED

HE 236472

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of ANDRECOSTA PROPERTY LIMITED

SKY CONCRETE LTD

HE 244639

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of SKY CONCRETE LTD

SKY BETON LIMITED

HE 265768

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of SKY BETON LIMITED

SKY BETON LIMITED

HE 265768

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of SKY BETON LIMITED

RE-TIRE CYPRUS LIMITED

HE 268041

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of RE-TIRE CYPRUS LIMITED

A & PH PHOTIOU BROTHERS LIMITED

HE 273516

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of A & PH PHOTIOU BROTHERS LIMITED

PEPSIS BETON LTD

HE 280936

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PEPSIS BETON LTD

A & S FOTIOU CAR SERVICES LTD

HE 305749

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of A & S FOTIOU CAR SERVICES LTD

A & S FOTIOU CAR SERVICES LTD

HE 305749

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of A & S FOTIOU CAR SERVICES LTD

DENELAND INVESTMENTS LIMITED

HE 343271

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of DENELAND INVESTMENTS LIMITED

DENELAND INVESTMENTS LIMITED

HE 343271

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of DENELAND INVESTMENTS LIMITED

ANDRECOSTA HOLDINGS LIMITED

HE 375668

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of ANDRECOSTA HOLDINGS LIMITED

ΦΩΤΙΟΥ Α & Φ ΚΑΙ ΖΟΥΒΑΝΗΣ Π ΛΤΔ

ΗΕ 394617

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΦΩΤΙΟΥ Α & Φ ΚΑΙ ΖΟΥΒΑΝΗΣ Π ΛΤΔ

V.P. THE BRUNCH YARD LTD

ΗΕ 387518

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of V.P. THE BRUNCH YARD LTD

P. A. PHOTIOU LTD

ΗΕ 411315

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of P. A. PHOTIOU LTD

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151333

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument