ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Χ & Δ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 151830
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/09/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Χ & Δ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151830

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Χ & Δ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Χ & Δ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151830

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Χ & Δ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.D. AUTOTRADE LUXURY CARS LIMITED

ΗΕ 390778

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of C.D. AUTOTRADE LUXURY CARS LIMITED

ΧΡ. ΚΑΪΖΕΡ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 114781

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙΖΕΡ who is Director of ΧΡ. ΚΑΪΖΕΡ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. KAIZER KIOSK LIMITED

HE 146396

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙΖΕΡ who is Director of CHR. KAIZER KIOSK LIMITED

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Χ & Δ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151830

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙΖΕΡ who is Director of ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Χ & Δ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

K & A CENTRO KIOSK LIMITED

HE 152764

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙΖΕΡ who is Director of K & A CENTRO KIOSK LIMITED

C.D. AUTOTRADE LUXURY CARS LIMITED

ΗΕ 390778

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙΖΕΡ who is Director of C.D. AUTOTRADE LUXURY CARS LIMITED

C.D. AUTOTRADE LUXURY CARS LIMITED

ΗΕ 390778

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙΖΕΡ who is Secretary of C.D. AUTOTRADE LUXURY CARS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument