ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 151930
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
07/09/04
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

RIANA INSURANCE AGENCY LIMITED

HE 44627

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Director of RIANA INSURANCE AGENCY LIMITED

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151930

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is of ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

QUICKSETTLE CLAIMS MANAGEMENT & CONSULTANCY LTD

HE 200442

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Director of QUICKSETTLE CLAIMS MANAGEMENT & CONSULTANCY LTD

HUELVA LIMITED

HE 202746

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Director of HUELVA LIMITED

SPADARI HOLDINGS LTD

HE 263319

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Director of SPADARI HOLDINGS LTD

IEROKIPIOTIS INSURANCE AGENCY LTD

ΗΕ 405270

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Director of IEROKIPIOTIS INSURANCE AGENCY LTD

IEROKIPIOTIS INSURANCE AGENCY LTD

ΗΕ 405270

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Secretary of IEROKIPIOTIS INSURANCE AGENCY LTD

ALEXIS IEROKIPIOTIS (BUY-SELL-RENT) LTD

ΗΕ 404022

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Director of ALEXIS IEROKIPIOTIS (BUY-SELL-RENT) LTD

ALEXIS IEROKIPIOTIS (BUY-SELL-RENT) LTD

ΗΕ 404022

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ who is Secretary of ALEXIS IEROKIPIOTIS (BUY-SELL-RENT) LTD

NDAVINALEX LIMITED

HE 14799

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of NDAVINALEX LIMITED

TRADELIGHT SERVICES LIMITED

HE 24272

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of TRADELIGHT SERVICES LIMITED

KORMOSION INVESTMENTS LIMITED

HE 28393

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of KORMOSION INVESTMENTS LIMITED

A. IOANNIDES PRIME CARS

EE 32847

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Owner of A. IOANNIDES PRIME CARS

SMERESIA LIMITED

HE 75264

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of SMERESIA LIMITED

ELLINASIOANNIDES LIMITED

HE 134394

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ELLINASIOANNIDES LIMITED

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151930

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151930

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ATRUST LIMITED

HE 213957

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ATRUST LIMITED

AMAGIO DEVELOPERS LIMITED

HE 237760

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of AMAGIO DEVELOPERS LIMITED

ABUGANO HOLDINGS LIMITED

HE 255054

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ABUGANO HOLDINGS LIMITED

COMPLYWAY LIMITED

HE 343770

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of COMPLYWAY LIMITED

PAC TIME INTERNATIONAL LTD

HE 368899

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of PAC TIME INTERNATIONAL LTD

CANOMBYS LIMITED

HE 309081

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of CANOMBYS LIMITED

LITTLE JOHN HOLDING LIMITED

HE 315881

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of LITTLE JOHN HOLDING LIMITED

CAMUS INVESTMENT LIMITED

HE 316034

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of CAMUS INVESTMENT LIMITED

ARGAR INVESTMENT LIMITED

HE 316820

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ARGAR INVESTMENT LIMITED

IOANNIDIS OLD LIMASSOL RESTAURANT LIMITED

ΗΕ 417855

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of IOANNIDIS OLD LIMASSOL RESTAURANT LIMITED

ANTIKU INVESTMENTS LIMITED

HE 327254

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ANTIKU INVESTMENTS LIMITED

NORTHSTAR DRILLSTEM TESTERS (CYPRUS) LIMITED

HE 135254

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of NORTHSTAR DRILLSTEM TESTERS (CYPRUS) LIMITED

KRAKEN INVESTMENT LIMITED

HE 334904

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of KRAKEN INVESTMENT LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument