ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 152834
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/10/04
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ANTONIS MICHAEL & CO.

S 1736

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ANTONIS MICHAEL & CO.

P & S ARTCOM ENTERPRISES LIMITED

HE 35568

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of P & S ARTCOM ENTERPRISES LIMITED

M & A MICHAEL ALUMINIUM LIMITED

HE 38793

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of M & A MICHAEL ALUMINIUM LIMITED

AMJ TWIN GLASS LIMITED

HE 44431

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of AMJ TWIN GLASS LIMITED

WING CHUN LAMDA WCL

EE 46423

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of WING CHUN LAMDA WCL

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48691

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48691

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59795

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59795

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

KOPALIA INVESTMENTS LIMITED

HE 68577

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of KOPALIA INVESTMENTS LIMITED

Ε.Μ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 95390

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of Ε.Μ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CCE ELECTRIC LIMITED

HE 98769

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of CCE ELECTRIC LIMITED

S.&M. OBELISK ANTIQUES LIMITED

HE 112377

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of S.&M. OBELISK ANTIQUES LIMITED

Μ.Θ.Α ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115866

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Μ.Θ.Α ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 152834

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

TARCHON HOLDING LIMITED

HE 155845

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TARCHON HOLDING LIMITED

ΑΝΤΩΝΗΣ A. ΜΙΧΑΗΛ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 195773

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΑΝΤΩΝΗΣ A. ΜΙΧΑΗΛ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ A. ΜΙΧΑΗΛ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 195773

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΑΝΤΩΝΗΣ A. ΜΙΧΑΗΛ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 200866

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΤΔ

HE 201007

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΤΔ

Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΤΔ

HE 201007

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΤΔ

SINERET HOLDINGS LIMITED

HE 217267

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of SINERET HOLDINGS LIMITED

SIMMONS ENTERTAINMENT (EUROPE) LTD

HE 224079

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of SIMMONS ENTERTAINMENT (EUROPE) LTD

IWC HOLDINGS LIMITED

HE 230602

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of IWC HOLDINGS LIMITED

MICHAEL & SOTERIOU TRADING LIMITED

HE 245927

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of MICHAEL & SOTERIOU TRADING LIMITED

TRIFOX HOLDINGS LIMITED

HE 256854

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TRIFOX HOLDINGS LIMITED

Α. & Μ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 275333

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Α. & Μ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. & Μ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 275333

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of Α. & Μ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

VIWELT LTD

HE 301669

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of VIWELT LTD

VIWELT LTD

HE 301669

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of VIWELT LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.