ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 153610
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/11/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

SUNVILL DEVELOPMENTS LIMITED

HE 13150

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of SUNVILL DEVELOPMENTS LIMITED

SUNVILL DEVELOPMENTS LIMITED

HE 13150

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of SUNVILL DEVELOPMENTS LIMITED

JOHN THEODOROU ESTATES LIMITED

HE 13538

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN THEODOROU ESTATES LIMITED

JOHN THEODOROU ESTATES LIMITED

HE 13538

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of JOHN THEODOROU ESTATES LIMITED

CYTIMA MANAGEMENT LIMITED

HE 35185

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of CYTIMA MANAGEMENT LIMITED

CYTIMA MANAGEMENT LIMITED

HE 35185

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of CYTIMA MANAGEMENT LIMITED

J.A.T. VACATION OWNERSHIP LIMITED

HE 36083

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of J.A.T. VACATION OWNERSHIP LIMITED

JOHN TH. THEODOROU (MANAGEMENT) LIMITED

HE 37644

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN TH. THEODOROU (MANAGEMENT) LIMITED

JOHN TH. THEODOROU (MANAGEMENT) LIMITED

HE 37644

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of JOHN TH. THEODOROU (MANAGEMENT) LIMITED

JOHN THEODOROU DEVELOPMENTS LIMITED

HE 69699

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN THEODOROU DEVELOPMENTS LIMITED

JOHN THEODOROU DEVELOPMENTS LIMITED

HE 69699

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of JOHN THEODOROU DEVELOPMENTS LIMITED

S & M DANIKENT LIMITED

HE 75994

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of S & M DANIKENT LIMITED

JOHN TH. THEODOROU INVESTMENTS LIMITED

HE 132421

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN TH. THEODOROU INVESTMENTS LIMITED

JOHN TH. THEODOROU INVESTMENTS LIMITED

HE 132421

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of JOHN TH. THEODOROU INVESTMENTS LIMITED

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 153610

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS THEODOROU SUPER SPORTS LIMITED

HE 159968

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ANDREAS THEODOROU SUPER SPORTS LIMITED

OTE (CYPRUS) LIMITED

HE 167190

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of OTE (CYPRUS) LIMITED

JOHN THEODOROU CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LIMITED

HE 199296

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN THEODOROU CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LIMITED

JOHN THEODOROU CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LIMITED

HE 199296

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of JOHN THEODOROU CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LIMITED

JOHN THEODOROU OVERSEAS LIMITED

HE 243960

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of JOHN THEODOROU OVERSEAS LIMITED

DORCAND LIMITED

HE 373340

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of DORCAND LIMITED

DORCAND LIMITED

HE 373340

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of DORCAND LIMITED

JOHN THEODOROU VENTURES LIMITED

ΗΕ 392441

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN THEODOROU VENTURES LIMITED

FELLSMERE LIMITED

ΗΕ 400736

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of FELLSMERE LIMITED

FRERES LIMITED

ΗΕ 400738

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of FRERES LIMITED

ROEDERER LIMITED

ΗΕ 402772

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ROEDERER LIMITED

DRAPPIER LIMITED

ΗΕ 403103

Related to ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of DRAPPIER LIMITED

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 153610

Related to ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.