ΓΗΡΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 158417
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/03/05
Organisation Status: Winding Up by the Court
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

C. KONTOS ESTATES LIMITED

HE 4380

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of C. KONTOS ESTATES LIMITED

MASPRIM CO.

S 7171

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is General Partner of MASPRIM CO.

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED

HE 7809

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED

STITCH IN TIME COMPANY LIMITED

HE 31587

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of STITCH IN TIME COMPANY LIMITED

TOWBAY RENT A CAR LIMITED

HE 37066

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of TOWBAY RENT A CAR LIMITED

FAVOURS DEVELOPERS LIMITED

HE 41732

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of FAVOURS DEVELOPERS LIMITED

FARETRA KTIMATIKI LIMITED

HE 51810

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of FARETRA KTIMATIKI LIMITED

"ΟΡΑΣΗ" ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59026

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of "ΟΡΑΣΗ" ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

WORLD STAR AUTO JAPAN MOTORS LIMITED

HE 78260

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of WORLD STAR AUTO JAPAN MOTORS LIMITED

DEMCONT LIMITED

HE 92514

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of DEMCONT LIMITED

BEBEBUS LIMITED

HE 99150

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of BEBEBUS LIMITED

A. KONTOS & SONS (SELF DRIVE CARS) LIMITED

HE 108784

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of A. KONTOS & SONS (SELF DRIVE CARS) LIMITED

Δ. & Κ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109724

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of Δ. & Κ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

"Z " INSURANCE LIMITED

HE 123239

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of "Z " INSURANCE LIMITED

ALLIED CAR RENTALS LIMITED

HE 133416

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of ALLIED CAR RENTALS LIMITED

ΓΗΡΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158417

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of ΓΗΡΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

ACVC LEASING HOLDINGS LIMITED

HE 201376

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of ACVC LEASING HOLDINGS LIMITED

BUZIBA LIMITED

HE 203474

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of BUZIBA LIMITED

EVEANKO DEVELOPERS LTD

HE 231408

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Secretary of EVEANKO DEVELOPERS LTD

REFALCO ENTERPRISES LTD

HE 320380

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of REFALCO ENTERPRISES LTD

REFALCO ENTERPRISES LTD

HE 320380

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Secretary of REFALCO ENTERPRISES LTD

NOVADAKO ENTERPRISES LTD

HE 343208

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of NOVADAKO ENTERPRISES LTD

NOVADAKO ENTERPRISES LTD

HE 343208

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Secretary of NOVADAKO ENTERPRISES LTD

NJEMA ENTERPRISES LTD

HE 376045

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of NJEMA ENTERPRISES LTD

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 398160

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 398160

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

WINDSOR BROKERS LIMITED

HE 119081

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ who is Director of WINDSOR BROKERS LIMITED

MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 2583

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 4686

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

PROMPT IMPRESS

EE 5577

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of PROMPT IMPRESS

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument