ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 160130
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/04/05
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΛΟΨΙΔΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1514

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΛΟΨΙΔΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

K. IAKOVOU & D. PANTELI CATERING ENTERPRISES

S 8634

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is General Partner of K. IAKOVOU & D. PANTELI CATERING ENTERPRISES

DEMETRIS PANDELI STUDIO

EE 11373

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Owner of DEMETRIS PANDELI STUDIO

UNIVERSUM ELECTRONICS

EE 15911

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Owner of UNIVERSUM ELECTRONICS

Π & Δ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71025

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of Π & Δ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & A PANTELI LIMITED

HE 91749

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of D & A PANTELI LIMITED

D & A PANTELI LIMITED

HE 91749

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of D & A PANTELI LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 160130

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 160130

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

DEMETRIS PANTELI DEVELOPERS LIMITED

HE 224735

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of DEMETRIS PANTELI DEVELOPERS LIMITED

DEMETRIS PANTELI DEVELOPERS LIMITED

HE 224735

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of DEMETRIS PANTELI DEVELOPERS LIMITED

REDEMAN BUSES LTD

HE 250998

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of REDEMAN BUSES LTD

Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

HE 258334

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

OMEGA BUSES LTD

HE 266754

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of OMEGA BUSES LTD

C.G. CAVO GREKO ENTERPRISES LTD

HE 269148

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of C.G. CAVO GREKO ENTERPRISES LTD

E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

HE 279232

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

C.B. CONSTANTIA BUSES LTD

HE 290493

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of C.B. CONSTANTIA BUSES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.