ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α-Ω ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 161263
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/05/05
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α-Ω ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 161263

Potentially Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Director of ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α-Ω ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΛΤΔ

HE 381382

Potentially Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ who is Director of ΠΑΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΛΤΔ

SKEVI'S ANAGENISIS HAIR & BODY SALOON

EE 24140

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of SKEVI'S ANAGENISIS HAIR & BODY SALOON

SOPHISTIC CUT

EE 36365

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of SOPHISTIC CUT

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α-Ω ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 161263

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α-Ω ΛΙΜΙΤΕΔ

X & P KLEANTHOUS DEVELOPERS LIMITED

HE 161971

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of X & P KLEANTHOUS DEVELOPERS LIMITED

A. & P. GLOBAL ROUTE LIMITED

HE 362050

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of A. & P. GLOBAL ROUTE LIMITED

A. & P. GLOBAL ROUTE LIMITED

HE 362050

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of A. & P. GLOBAL ROUTE LIMITED

AFK CONSULTING SERVICES LTD

HE 362145

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of AFK CONSULTING SERVICES LTD

N. & A. NOVEL ENERGY SERVICES CONSULTING LTD

HE 366614

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of N. & A. NOVEL ENERGY SERVICES CONSULTING LTD

C.S. COMMON SENSE CONSULTING SERVICES LTD

HE 374466

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of C.S. COMMON SENSE CONSULTING SERVICES LTD

C.S. COMMON SENSE CONSULTING SERVICES LTD

HE 374466

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of C.S. COMMON SENSE CONSULTING SERVICES LTD

ANAX PHOTOS LTD

HE 375473

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of ANAX PHOTOS LTD

ANAX PHOTOS LTD

HE 375473

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ANAX PHOTOS LTD

IBA INTELLIGENT BUSINESS ALLIANCE LTD

HE 384947

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of IBA INTELLIGENT BUSINESS ALLIANCE LTD

IBA INTELLIGENT BUSINESS ALLIANCE LTD

HE 384947

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of IBA INTELLIGENT BUSINESS ALLIANCE LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument