ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.ΧΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝ

Reg. Number:
HE 1702
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/01/67
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.ΧΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝ

HE 1702

Related to ΕΛΕΝΗ Σ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.ΧΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.ΧΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝ

HE 1702

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.ΧΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝ

ELSAKON (AG. HADJISAVVAS) LIMITED

HE 9121

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of ELSAKON (AG. HADJISAVVAS) LIMITED

ELSAKON (AG. HADJISAVVAS) LIMITED

HE 9121

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Secretary of ELSAKON (AG. HADJISAVVAS) LIMITED

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13668

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

F.G.S. ESTATES LIMITED

HE 14184

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of F.G.S. ESTATES LIMITED

H & K KLIMA CONTROL LIMITED

HE 34069

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of H & K KLIMA CONTROL LIMITED

T.H.E.S. DEVELOPMENTS LIMITED

HE 35697

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of T.H.E.S. DEVELOPMENTS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ ΣΑΒΒΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37293

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ ΣΑΒΒΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΡΓΥΡΟΧΟΕΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 54693

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΡΓΥΡΟΧΟΕΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΡΓΥΡΟΧΟΕΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 54693

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Secretary of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΡΓΥΡΟΧΟΕΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ALKYONIS INVESTMENTS LIMITED

HE 108643

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of ALKYONIS INVESTMENTS LIMITED

G.S. HADJISAVVAS AUTO AIRCONDITIONING LIMITED

HE 130551

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Secretary of G.S. HADJISAVVAS AUTO AIRCONDITIONING LIMITED

LIGARIUS DEVELOPMENTS LIMITED

HE 161148

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of LIGARIUS DEVELOPMENTS LIMITED

S.I.D.E. CONSULTANTS LTD

HE 228448

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Director of S.I.D.E. CONSULTANTS LTD

ENERGY EFFICIENCY PLATFORM (EEP) LTD

HE 340924

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ who is Secretary of ENERGY EFFICIENCY PLATFORM (EEP) LTD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.ΧΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝ

HE 1702

Related to ΣΠΥΡΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.ΧΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.