ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ (Ξ.Ε.Π.) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 17159
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/03/82
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ (Ξ.Ε.Π.) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17159

Related to ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ (Ξ.Ε.Π.) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ (Ξ.Ε.Π.) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17159

Related to ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Secretary of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ (Ξ.Ε.Π.) ΛΙΜΙΤΕΔ

NISAK LEATHERS & PLASTICS LIMITED

HE 16616

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of NISAK LEATHERS & PLASTICS LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ (Ξ.Ε.Π.) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17159

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ (Ξ.Ε.Π.) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18550

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ Ν. & Μ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34707

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ Ν. & Μ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53585

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

N & M SPYROU ELECTRICAL SUPPLIERS LIMITED

HE 61924

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of N & M SPYROU ELECTRICAL SUPPLIERS LIMITED

ONISIFOROU & SPYROU ENTERPRISES LIMITED

HE 107541

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of ONISIFOROU & SPYROU ENTERPRISES LIMITED

JOANNA`S SPYROU KITCHEN LTD

HE 189671

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Director of JOANNA`S SPYROU KITCHEN LTD

JOANNA`S SPYROU KITCHEN LTD

HE 189671

Related to ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ who is Secretary of JOANNA`S SPYROU KITCHEN LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.