Α. & Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 172104
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/02/06
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΟΣ ΦΑΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 122738

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΟΣ ΦΑΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΟΣ ΦΑΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 122738

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΟΣ ΦΑΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 129717

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AR ELIT ENTERPRISES LIMITED

HE 143636

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of AR ELIT ENTERPRISES LIMITED

Α. & Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 172104

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of Α. & Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & S RECOVERY LTD

HE 172356

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of G & S RECOVERY LTD

S. Κ. STYLIANOU INTERNET CAFE LIMITED

HE 223264

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of S. Κ. STYLIANOU INTERNET CAFE LIMITED

S & A.Y EVANGELOU (PERIPTERO) LTD

HE 276902

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of S & A.Y EVANGELOU (PERIPTERO) LTD

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΕΛΕΠΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ

S 10420

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΕΛΕΠΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53585

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.M.D. SPORTS MARKETING LIMITED

HE 65034

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Director of C.M.D. SPORTS MARKETING LIMITED

C. KASKANIS ENTERPRISES CO LIMITED

HE 105391

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of C. KASKANIS ENTERPRISES CO LIMITED

ΝΑΘΑΝΑΗΛ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 143671

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of ΝΑΘΑΝΑΗΛ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

JETSET BUILDING CONTRACTORS & DEVELOPERS LIMITED

HE 149297

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of JETSET BUILDING CONTRACTORS & DEVELOPERS LIMITED

Q SIS LIMITED

HE 152728

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of Q SIS LIMITED

Α. & Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 172104

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of Α. & Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ENOTIS COMPANY LTD

HE 174756

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of ENOTIS COMPANY LTD

KRANIK INVESTMENTS CO. LTD

HE 183750

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of KRANIK INVESTMENTS CO. LTD

SWIFTCITY HOLDINGS LTD

HE 194652

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Director of SWIFTCITY HOLDINGS LTD

T.C.P.M SUPORT-TRADE & SERVICES LTD

HE 210117

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of T.C.P.M SUPORT-TRADE & SERVICES LTD

TSIERO DEVELOPERS LTD

HE 210996

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Director of TSIERO DEVELOPERS LTD

EF.LI TRADE CO. LTD

HE 216993

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of EF.LI TRADE CO. LTD

S.K. SMART COMMUNICATION (PAFOS) LTD

HE 224133

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of S.K. SMART COMMUNICATION (PAFOS) LTD

NAKOV INVESTMENTS CO LTD

HE 228433

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of NAKOV INVESTMENTS CO LTD

SUNCOST ENTERPRISES LTD

HE 235339

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of SUNCOST ENTERPRISES LTD

IL GINGILLO TRADE LTD

HE 270881

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Director of IL GINGILLO TRADE LTD

DEALSQUARE ENERGY CO LTD

HE 295403

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Secretary of DEALSQUARE ENERGY CO LTD

C.N. CYPRUS LAND TRADING LTD

HE 323526

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ who is Director of C.N. CYPRUS LAND TRADING LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.