Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 17291
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/04/82
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17291

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17291

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38574

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17291

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20728

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20728

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21033

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΕΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27855

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΕΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS P. KALLENOS ESTATES LIMITED

HE 32899

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ANDREAS P. KALLENOS ESTATES LIMITED

Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38574

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38574

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

NESTORAS HOTELS LIMITED

HE 38605

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of NESTORAS HOTELS LIMITED

GESOMA ESTATES LIMITED

HE 50366

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of GESOMA ESTATES LIMITED

GESOMA ESTATES LIMITED

HE 50366

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of GESOMA ESTATES LIMITED

F.K. MULTI-KLEEN LIMITED

HE 84585

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of F.K. MULTI-KLEEN LIMITED

F. KALLENOS GAS DISTRIBUTORS LIMITED

HE 84588

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of F. KALLENOS GAS DISTRIBUTORS LIMITED

M A S INVESTMENTS LIMITED

HE 105049

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of M A S INVESTMENTS LIMITED

M A S INVESTMENTS LIMITED

HE 105049

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of M A S INVESTMENTS LIMITED

Κ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 117417

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of Κ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 123008

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Φ.Α.Ν. ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 163798

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Φ.Α.Ν. ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

HE 258492

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

HE 279213

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

HE 279232

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17291

Related to ΝΙΚΟΣ Π. ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38574

Related to ΝΙΚΟΣ Π. ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

NESTORAS HOTELS LIMITED

HE 38605

Related to ΝΙΚΟΣ Π. ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of NESTORAS HOTELS LIMITED

Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17291

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π. Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38574

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Π.Μ. ΚΑΛΛΕΝΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

NESTORAS HOTELS LIMITED

HE 38605

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of NESTORAS HOTELS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.