ΑΡΣΟΣ-ΘΕΡΜ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 172976
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/02/06
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

DENILOUKO DEVELOPMENT LIMITED

HE 17950

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of DENILOUKO DEVELOPMENT LIMITED

KORNILOU ESTATES LIMITED

HE 38540

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of KORNILOU ESTATES LIMITED

K.L.N. HOTELS LIMITED

HE 53441

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of K.L.N. HOTELS LIMITED

K.L.N. HOTELS LIMITED

HE 53441

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of K.L.N. HOTELS LIMITED

ΑΡΣΟΣ-ΘΕΡΜ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 172976

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΑΡΣΟΣ-ΘΕΡΜ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΡΣΟΣ-ΘΕΡΜ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 172976

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΑΡΣΟΣ-ΘΕΡΜ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Σ. Λ. ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 183488

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Σ. Λ. ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

QWERTY P.L. COM. LIMITED

HE 271135

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of QWERTY P.L. COM. LIMITED

CBU ACCOUNTING & TAX LTD

HE 378913

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of CBU ACCOUNTING & TAX LTD

CBU ACCOUNTING & TAX LTD

HE 378913

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of CBU ACCOUNTING & TAX LTD

M.L.A. RESCUED BOX LTD

ΗΕ 409467

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of M.L.A. RESCUED BOX LTD

CBU AUDIT SERVICES LTD

ΗΕ 414306

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of CBU AUDIT SERVICES LTD

CBU AUDIT SERVICES LTD

ΗΕ 414306

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of CBU AUDIT SERVICES LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument