Σ.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 182619
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/08/06
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

WYCO COMPANY

S 3846

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of WYCO COMPANY

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΒΑΤΥΛΗ - ΚΟΝΤΕΑ

S 5156

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΒΑΤΥΛΗ - ΚΟΝΤΕΑ

Σ.Γ.Κ.Α. ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

S 11369

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of Σ.Γ.Κ.Α. ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

EE 19100

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36623

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

D.K. ANDREOU CO. LIMITED

HE 38455

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of D.K. ANDREOU CO. LIMITED

ΚΡΑΜΠΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41512

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΚΡΑΜΠΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΡΑΜΠΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41512

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΚΡΑΜΠΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΚΑΦΕ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48989

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΚΑΦΕ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΚΑΦΕ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48989

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΚΑΦΕ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HARBOUR SHIPPING CO LIMITED

HE 50967

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of HARBOUR SHIPPING CO LIMITED

HARBOUR SHIPMANAGEMENT LIMITED

HE 74426

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of HARBOUR SHIPMANAGEMENT LIMITED

HARBOUR MARINE SERVICES LIMITED

HE 74445

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of HARBOUR MARINE SERVICES LIMITED

P. ANDREOU ENTERPRISES LIMITED

HE 106893

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of P. ANDREOU ENTERPRISES LIMITED

K & C DIVING SERVICES LIMITED

HE 108796

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of K & C DIVING SERVICES LIMITED

C. & N. ESTATES LIMITED

HE 111559

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of C. & N. ESTATES LIMITED

GRAYBRIDGE ENTERPRISES LIMITED

HE 115491

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of GRAYBRIDGE ENTERPRISES LIMITED

NUTRIFIT SCIENCE PRODUCTS LIMITED

HE 116900

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of NUTRIFIT SCIENCE PRODUCTS LIMITED

SEA EYE DIVING CENTER LIMITED

HE 119491

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of SEA EYE DIVING CENTER LIMITED

K.A. DELUXE LIMITED

HE 121125

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of K.A. DELUXE LIMITED

ΠΑ.ΝΙ.Κ. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125981

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΠΑ.ΝΙ.Κ. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Σ.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 182619

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of Σ.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Σ.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 182619

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of Σ.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

WAY - TRUST ALUMINIUM SYSTEMS LTD

HE 191042

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of WAY - TRUST ALUMINIUM SYSTEMS LTD

WAY - TRUST ALUMINIUM SYSTEMS LTD

HE 191042

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of WAY - TRUST ALUMINIUM SYSTEMS LTD

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 223478

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

COSTAS E. ANDREOU AND SONS LTD

HE 305962

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of COSTAS E. ANDREOU AND SONS LTD

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑ.ΣΠ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 310643

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑ.ΣΠ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑ.ΣΠ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 310643

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑ.ΣΠ ΛΙΜΙΤΕΔ

E & C NUTRIVITY HEALTH LIMITED

HE 357802

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of E & C NUTRIVITY HEALTH LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument