Ν. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 18496
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
05/11/82
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

NICOS HADJIOANNOU & SONS LIMITED

HE 15095

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NICOS HADJIOANNOU & SONS LIMITED

NICOS HADJIOANNOU & SONS LIMITED

HE 15095

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of NICOS HADJIOANNOU & SONS LIMITED

Ν. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18496

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Ν. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18496

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Ν. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

GEOCAL ELECTRONICS CO. LIMITED

HE 20319

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GEOCAL ELECTRONICS CO. LIMITED

GEOCAL ELECTRONICS CO. LIMITED

HE 20319

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of GEOCAL ELECTRONICS CO. LIMITED

BLUE RIBBON LIMITED

HE 30380

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BLUE RIBBON LIMITED

MAESTRO ENTERTAINMENT LIMITED

HE 83702

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAESTRO ENTERTAINMENT LIMITED

MAESTRO HOLDINGS LIMITED

HE 83703

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAESTRO HOLDINGS LIMITED

DENISAN TRADING LIMITED

HE 92151

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of DENISAN TRADING LIMITED

MAESTRO ENTERTAINMENT (FAMAGUSTA) LIMITED

HE 111325

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAESTRO ENTERTAINMENT (FAMAGUSTA) LIMITED

N.N.G. AUDIO-TECH LIMITED

HE 123261

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of N.N.G. AUDIO-TECH LIMITED

N.N.G. AUDIO-TECH TRADING LIMITED

HE 145746

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of N.N.G. AUDIO-TECH TRADING LIMITED

H. HADJIOANNOU BONDED WAREHOUSE LIMITED

HE 147849

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of H. HADJIOANNOU BONDED WAREHOUSE LIMITED

KALLITHEA APARTMENTS

S 7447

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of KALLITHEA APARTMENTS

NICHA ENTERPRISES

EE 11738

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of NICHA ENTERPRISES

NICOS HADJIOANNOU & SONS LIMITED

HE 15095

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NICOS HADJIOANNOU & SONS LIMITED

NICOS HADJIOANNOU BONDED WAREHOUSES LIMITED

HE 15096

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NICOS HADJIOANNOU BONDED WAREHOUSES LIMITED

Ν. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18496

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Ν. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

GEOCAL ELECTRONICS CO. LIMITED

HE 20319

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GEOCAL ELECTRONICS CO. LIMITED

CYPRUS BUREAU OF SHIPPING LIMITED

HE 23869

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CYPRUS BUREAU OF SHIPPING LIMITED

HADJIOANNOU & PAPADOPOULLOS LIMITED

HE 36628

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of HADJIOANNOU & PAPADOPOULLOS LIMITED

LAMIRUS LIMITED

HE 56611

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of LAMIRUS LIMITED

MANOLIS & SOCRATOUS HOLDINGS LIMITED

HE 69149

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MANOLIS & SOCRATOUS HOLDINGS LIMITED

CYTESAT LIMITED

HE 110846

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CYTESAT LIMITED

DIGISAT LIMITED

HE 110847

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of DIGISAT LIMITED

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 113251

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE WONDERFUL LAKE LIMITED

HE 119021

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of THE WONDERFUL LAKE LIMITED

COSMIC SHIP REGISTRAR CO LTD

HE 136244

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of COSMIC SHIP REGISTRAR CO LTD

WONDERFUL GARMENTS LTD

HE 208406

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of WONDERFUL GARMENTS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.