ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1889
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/09/67
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

N.C. ASPRIDES LIMITED

HE 1540

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.C. ASPRIDES LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1889

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1889

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

SOLTOUR LIMITED

HE 2718

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of SOLTOUR LIMITED

N.C. ASPRIDES (HOLDINGS) LIMITED

HE 3081

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.C. ASPRIDES (HOLDINGS) LIMITED

TOWER PETROLEUM LIMITED

HE 3790

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of TOWER PETROLEUM LIMITED

CERENIA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 4571

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of CERENIA DEVELOPMENTS LIMITED

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΡΩΝΑΣ

S 5998

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΡΩΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ

EE 8201

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ

PARAIKAS (SUPPLIERS) LIMITED

HE 9100

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of PARAIKAS (SUPPLIERS) LIMITED

VERMONT INVESTMENTS LIMITED

HE 9185

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of VERMONT INVESTMENTS LIMITED

ELENI N. NICOLAOU HOME COLLECTIONS

EE 11339

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ELENI N. NICOLAOU HOME COLLECTIONS

THE WALDORF ESTATE LIMITED

HE 15000

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of THE WALDORF ESTATE LIMITED

MICHALAKIS NICOLAOU ALUMINIUM CONSTRACTIONS LIMITED

HE 20645

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of MICHALAKIS NICOLAOU ALUMINIUM CONSTRACTIONS LIMITED

MICHALAKIS NICOLAOU ALUMINIUM CONSTRACTIONS LIMITED

HE 20645

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MICHALAKIS NICOLAOU ALUMINIUM CONSTRACTIONS LIMITED

E.N. EASY SERVICES

EE 22692

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of E.N. EASY SERVICES

E.N. EASY WAY SERVICES

EE 22939

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of E.N. EASY WAY SERVICES

E.N. ROAD TRIPPIN CLOTHES AND ACCESSORIES

EE 25998

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of E.N. ROAD TRIPPIN CLOTHES AND ACCESSORIES

N.N. CONTROL PANELS LIMITED

HE 26232

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of N.N. CONTROL PANELS LIMITED

N.N. CONTROL PANELS LIMITED

HE 26232

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N.N. CONTROL PANELS LIMITED

GRAFOTECH LIMITED

HE 34643

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of GRAFOTECH LIMITED

GRAFOTECH LIMITED

HE 34643

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of GRAFOTECH LIMITED

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΛΑΠΗΘΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36539

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΛΑΠΗΘΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MA.EL BAKERY - CREPERIE

EE 38302

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of MA.EL BAKERY - CREPERIE

NUWAY CAR RENTALS LIMITED

HE 38495

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NUWAY CAR RENTALS LIMITED

NUWAY CAR RENTALS LIMITED

HE 38495

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of NUWAY CAR RENTALS LIMITED

GRAFOPACK DISTRIBUTORS LIMITED

HE 42544

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of GRAFOPACK DISTRIBUTORS LIMITED

GRAFOPACK DISTRIBUTORS LIMITED

HE 42544

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of GRAFOPACK DISTRIBUTORS LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

EE 45313

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΙΟΦΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52121

Related to ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΧΡ. ΚΟΥΤΣΙΟΦΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.