Ε. ΒΑΣΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 194148
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/03/07
Organisation Status: Winding Up by the Court
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

NERATZIA HOTEL APARTMENTS LIMITED

HE 22187

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of NERATZIA HOTEL APARTMENTS LIMITED

V.G.S. MEDIA PRODUCTIONS

EE 37871

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Owner of V.G.S. MEDIA PRODUCTIONS

V & A CONTRACTORS LIMITED

HE 138930

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of V & A CONTRACTORS LIMITED

V & A CONTRACTORS LIMITED

HE 138930

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Secretary of V & A CONTRACTORS LIMITED

JETSTREAM LIMITED

HE 166766

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of JETSTREAM LIMITED

Ε. ΒΑΣΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 194148

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of Ε. ΒΑΣΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DARKFOREST HOLDING COMPANY LIMITED

HE 214342

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of DARKFOREST HOLDING COMPANY LIMITED

AEBISCHER SERVICES LIMITED

HE 219731

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Secretary of AEBISCHER SERVICES LIMITED

ΜΑRKOM DIRECTORS (CYPRUS) LTD

HE 231643

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of ΜΑRKOM DIRECTORS (CYPRUS) LTD

CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED

HE 236586

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED

TARINAR ENTERPRISES LIMITED

HE 269482

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of TARINAR ENTERPRISES LIMITED

SADORIONO HOLDINGS LIMITED

HE 291144

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of SADORIONO HOLDINGS LIMITED

DOVENPORT DIRECTORS LIMITED

HE 293247

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of DOVENPORT DIRECTORS LIMITED

V.V. SPACEZONE PRODUCTIONS LTD

HE 333527

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of V.V. SPACEZONE PRODUCTIONS LTD

V.V. SPACEZONE PRODUCTIONS LTD

HE 333527

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ who is Secretary of V.V. SPACEZONE PRODUCTIONS LTD

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΑΚΑΛΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58864

Related to ΕΛΛΗ ΒΑΣΟΥ who is Secretary of ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΑΚΑΛΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε. ΒΑΣΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 194148

Related to ΕΛΛΗ ΒΑΣΟΥ who is Secretary of Ε. ΒΑΣΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.