ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1980
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/12/67
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

IMPORT & EXPORT & KYRENIA CLUB COMPANY LIMITED

HE 41

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of IMPORT & EXPORT & KYRENIA CLUB COMPANY LIMITED

PROPATHY LIMITED

HE 270

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of PROPATHY LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ TOUREXCO ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1636

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ TOUREXCO ΛΙΜΙΤΕΔ

GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

HE 1810

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

HE 1810

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Secretary of GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1980

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4216

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4216

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Secretary of ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED

HE 7256

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED

KOSMOPLASTIC ENTERPRISES LIMITED

HE 7415

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of KOSMOPLASTIC ENTERPRISES LIMITED

D.D. WOODCRAFT

EE 14197

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Owner of D.D. WOODCRAFT

DIM PV SUN ENERGY

EE 25991

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Owner of DIM PV SUN ENERGY

LEDRA PALACE HOTELS PLC

HE 44288

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of LEDRA PALACE HOTELS PLC

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70735

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ASBISC ENTERPRISES PLC

HE 75069

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ASBISC ENTERPRISES PLC

UAL ALLIANCE LTD

HE 76063

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of UAL ALLIANCE LTD

ZENON ENVIRONMENTAL MIDDLE EAST LIMITED

HE 92545

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ZENON ENVIRONMENTAL MIDDLE EAST LIMITED

LOGOSNET SERVICES LIMITED

HE 107548

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of LOGOSNET SERVICES LIMITED

DIM. AUTOMATION SYSTEM CONTROL LIMITED

HE 131388

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of DIM. AUTOMATION SYSTEM CONTROL LIMITED

PHOTO DEMOU LIMITED

HE 164058

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of PHOTO DEMOU LIMITED

DIALBEN INVESTMENTS LIMITED

HE 170756

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of DIALBEN INVESTMENTS LIMITED

ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LIMITED

HE 174469

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LIMITED

ACJ MED CARGO LIMITED

HE 175204

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ACJ MED CARGO LIMITED

AMBARVALE INVESTMENTS LIMITED

HE 180624

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of AMBARVALE INVESTMENTS LIMITED

PETRORESOURCES LTD

HE 181001

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of PETRORESOURCES LTD

RRI LTD

HE 182098

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of RRI LTD

STERNYCOM INDUSTRIES LIMITED

HE 190082

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of STERNYCOM INDUSTRIES LIMITED

ENERGIA R.E.S. LIMITED

HE 199983

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ENERGIA R.E.S. LIMITED

ENERGIA R.E.S. LIMITED

HE 199983

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Secretary of ENERGIA R.E.S. LIMITED

D & E ENTERPRISES LIMITED

HE 201235

Potentially Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of D & E ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument