ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1980
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/12/67
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

IMPORT & EXPORT & KYRENIA CLUB COMPANY LIMITED

HE 41

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of IMPORT & EXPORT & KYRENIA CLUB COMPANY LIMITED

PROPATHY LIMITED

HE 270

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of PROPATHY LIMITED

KEO PLC

HE 835

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of KEO PLC

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ TOUREXCO ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1636

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ TOUREXCO ΛΙΜΙΤΕΔ

GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

HE 1810

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

HE 1810

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Secretary of GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1980

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4216

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4216

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Secretary of ΑΓΡΕΠΑΥΛΙΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED

HE 7256

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED

KOSMOPLASTIC ENTERPRISES LIMITED

HE 7415

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of KOSMOPLASTIC ENTERPRISES LIMITED

D.D. WOODCRAFT

EE 14197

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Owner of D.D. WOODCRAFT

DIM PV SUN ENERGY

EE 25991

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Owner of DIM PV SUN ENERGY

LEDRA PALACE HOTELS PLC

HE 44288

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of LEDRA PALACE HOTELS PLC

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70735

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ASBISC ENTERPRISES PLC

HE 75069

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ASBISC ENTERPRISES PLC

UAL ALLIANCE LTD

HE 76063

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of UAL ALLIANCE LTD

ZENON ENVIRONMENTAL MIDDLE EAST LIMITED

HE 92545

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ZENON ENVIRONMENTAL MIDDLE EAST LIMITED

LOGOSNET SERVICES LIMITED

HE 107548

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of LOGOSNET SERVICES LIMITED

DIM. AUTOMATION SYSTEM CONTROL LIMITED

HE 131388

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of DIM. AUTOMATION SYSTEM CONTROL LIMITED

PHOTO DEMOU LIMITED

HE 164058

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of PHOTO DEMOU LIMITED

DIALBEN INVESTMENTS LIMITED

HE 170756

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of DIALBEN INVESTMENTS LIMITED

ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LIMITED

HE 174469

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LIMITED

ACJ MED CARGO LIMITED

HE 175204

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ACJ MED CARGO LIMITED

AMBARVALE INVESTMENTS LIMITED

HE 180624

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of AMBARVALE INVESTMENTS LIMITED

PETRORESOURCES LTD

HE 181001

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of PETRORESOURCES LTD

RRI LTD

HE 182098

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of RRI LTD

STERNYCOM INDUSTRIES LIMITED

HE 190082

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of STERNYCOM INDUSTRIES LIMITED

ENERGIA R.E.S. LIMITED

HE 199983

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Director of ENERGIA R.E.S. LIMITED

ENERGIA R.E.S. LIMITED

HE 199983

Related to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΥ who is Secretary of ENERGIA R.E.S. LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.