ΟΡΗΜΕΛΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 20159
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/08/83
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΟΡΗΜΕΛΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20159

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ who is Director of ΟΡΗΜΕΛΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ORIMELCO (BUSINESS SERVICES) LIMITED

HE 41401

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ who is Director of ORIMELCO (BUSINESS SERVICES) LIMITED

COURTFIELD LIMITED

HE 64030

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ who is Director of COURTFIELD LIMITED

O A VRAHIMIS AUDIT LIMITED

HE 301226

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ who is Director of O A VRAHIMIS AUDIT LIMITED

ΟΡΗΜΕΛΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20159

Related to ΕΡΑΤΩ ΒΡΑΧΙΜΗ who is Director of ΟΡΗΜΕΛΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΗΜΕΛΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20159

Related to ΕΡΑΤΩ ΒΡΑΧΙΜΗ who is Secretary of ΟΡΗΜΕΛΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

TRANSNATIONAL MOTORISTS ORGANISATION (INTERNATIONAL) LIMITED

HE 134755

Related to ΕΡΑΤΩ ΒΡΑΧΙΜΗ who is Director of TRANSNATIONAL MOTORISTS ORGANISATION (INTERNATIONAL) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.