ΝΕΟΚΟΥΜ 3 ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 203828
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/07/07
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THEODOROU & PANAYIOTOU RENTALS LIMITED

HE 36119

Related to ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of THEODOROU & PANAYIOTOU RENTALS LIMITED

ΙΔΕΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127101

Related to ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ΙΔΕΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΕΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127101

Related to ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is of ΙΔΕΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΟΚΟΥΜ 3 ΛΤΔ

HE 203828

Related to ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of ΝΕΟΚΟΥΜ 3 ΛΤΔ

ΝΕΟΚΟΥΜ 2 ΛΤΔ

HE 203985

Related to ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of ΝΕΟΚΟΥΜ 2 ΛΤΔ

ΝΕΟΚΟΥΜ 1 ΛΤΔ

HE 204032

Related to ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of ΝΕΟΚΟΥΜ 1 ΛΤΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΪΖΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΙΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ

HE 252287

Related to ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is of ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΪΖΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΙΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ

G & G WATER COOL

EE 12193

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Owner of G & G WATER COOL

KOUMAS SPORTS & MEDIA

EE 19913

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Owner of KOUMAS SPORTS & MEDIA

G.Y. KOUMAS PROPERTY MANAGEMENT & RENOVATIONS

EE 40013

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Owner of G.Y. KOUMAS PROPERTY MANAGEMENT & RENOVATIONS

PRIMAMULTI ENTERPRISES LIMITED

HE 62787

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of PRIMAMULTI ENTERPRISES LIMITED

G. KOUMAS INVESTMENTS LIMITED

HE 106403

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of G. KOUMAS INVESTMENTS LIMITED

UZVARA LIMITED

HE 141167

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of UZVARA LIMITED

UZVARA LIMITED

HE 141167

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Secretary of UZVARA LIMITED

ΝΕΟΚΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141168

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of ΝΕΟΚΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΟΚΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141168

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Secretary of ΝΕΟΚΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

N&Z ADOR LIMITED

HE 142018

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of N&Z ADOR LIMITED

G.Ο. LIFESTYLE ACTIV LIMITED

HE 148606

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of G.Ο. LIFESTYLE ACTIV LIMITED

G.Ο. LIFESTYLE ACTIV LIMITED

HE 148606

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Secretary of G.Ο. LIFESTYLE ACTIV LIMITED

ΝΕΟΚΟΥΜ 3 ΛΤΔ

HE 203828

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of ΝΕΟΚΟΥΜ 3 ΛΤΔ

ΝΕΟΚΟΥΜ 2 ΛΤΔ

HE 203985

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of ΝΕΟΚΟΥΜ 2 ΛΤΔ

ΝΕΟΚΟΥΜ 1 ΛΤΔ

HE 204032

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of ΝΕΟΚΟΥΜ 1 ΛΤΔ

KOUEL JOINT MEDIA LIMITED

HE 219534

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of KOUEL JOINT MEDIA LIMITED

KOUEL JOINT MEDIA LIMITED

HE 219534

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Secretary of KOUEL JOINT MEDIA LIMITED

KOUMAS MEDIA LIMITED

HE 227255

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of KOUMAS MEDIA LIMITED

KOUMAS MEDIA LIMITED

HE 227255

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Secretary of KOUMAS MEDIA LIMITED

TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED

HE 313358

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED

TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED

HE 313358

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Secretary of TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED

KIKAYON HOLDINGS LIMITED

HE 324320

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of KIKAYON HOLDINGS LIMITED

TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD

HE 335052

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ who is Director of TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.