ΚΟΝΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 206049
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/08/07
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Z.J. SIBON COSMETICS LIMITED

HE 32484

Related to ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΝΕ who is Director of Z.J. SIBON COSMETICS LIMITED

Z.J. SIBON COSMETICS LIMITED

HE 32484

Related to ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΝΕ who is Secretary of Z.J. SIBON COSMETICS LIMITED

INTERALIA LIMITED

HE 130207

Related to ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΝΕ who is Secretary of INTERALIA LIMITED

ΚΟΝΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 206049

Related to ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΝΕ who is Director of ΚΟΝΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΟΝΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 206049

Related to ΜΑΡΙΑ KONE who is Secretary of ΚΟΝΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

INTERTERRA

EE 23007

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΕ who is Owner of INTERTERRA

KOCH LIMITED

HE 120049

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΕ who is Director of KOCH LIMITED

KOCH LIMITED

HE 120049

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΕ who is Secretary of KOCH LIMITED

INTERALIA LIMITED

HE 130207

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΕ who is Director of INTERALIA LIMITED

MGM HEALTH AND SAFETY SERVICES LIMITED

HE 149145

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΕ who is Director of MGM HEALTH AND SAFETY SERVICES LIMITED

ΚΟΝΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 206049

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΕ who is Director of ΚΟΝΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.