ΠΟΛYΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 207025
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/09/07
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28323

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30728

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

THEODOROU & PANAYIOTOU RENTALS LIMITED

HE 36119

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of THEODOROU & PANAYIOTOU RENTALS LIMITED

N. THEODOROU LIMONE VILLAS (ARGAKA) LIMITED

HE 66375

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of N. THEODOROU LIMONE VILLAS (ARGAKA) LIMITED

NICOS THEODOROU LIMITED

HE 96062

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of NICOS THEODOROU LIMITED

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99875

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99875

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

N.T. THEODOROU METAL - PLASTICS LIMITED

HE 117511

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of N.T. THEODOROU METAL - PLASTICS LIMITED

N & Y TH. DEVELOPMENTS CO LIMITED

HE 141907

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of N & Y TH. DEVELOPMENTS CO LIMITED

N & Y TH. DEVELOPMENTS CO LIMITED

HE 141907

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of N & Y TH. DEVELOPMENTS CO LIMITED

KLITHES TRADING CO. LIMITED

HE 141913

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of KLITHES TRADING CO. LIMITED

ATH PAPER PRINT LIMITED

HE 149776

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ATH PAPER PRINT LIMITED

ATH PAPER PRINT LIMITED

HE 149776

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ATH PAPER PRINT LIMITED

GEST- CY DEVELOPMENTS LIMITED

HE 156130

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of GEST- CY DEVELOPMENTS LIMITED

ONEROUS PROSPECTS ESTATES LTD

HE 191301

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ONEROUS PROSPECTS ESTATES LTD

NI.DO. MOTORS LTD

HE 204302

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of NI.DO. MOTORS LTD

NI.DO. MOTORS LTD

HE 204302

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of NI.DO. MOTORS LTD

ΠΟΛYΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ

HE 207025

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΠΟΛYΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ

C. X. PROPERLAND ENTERPRISES LTD

HE 222115

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of C. X. PROPERLAND ENTERPRISES LTD

S.M.A. MANUFACTURERS LTD

HE 222572

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of S.M.A. MANUFACTURERS LTD

DEPOPLAST LTD

HE 241622

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of DEPOPLAST LTD

CLAUDIA GARTAN TRADING LTD

HE 256250

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of CLAUDIA GARTAN TRADING LTD

LOUNIMAK INVESTMENT LTD

HE 310608

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of LOUNIMAK INVESTMENT LTD

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 3680

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 148138

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΟΛYΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ

HE 207025

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΠΟΛYΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ

ΠΟΛYΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ

HE 207025

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΠΟΛYΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

EE 3680

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The data presented might be outdated as the last change date is "23-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument