''ΑΓΡΙΝΟ'' ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 207289
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/09/07
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

A. & F.N. OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

HE 54089

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ who is Director of A. & F.N. OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

A. & F.N. OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

HE 54089

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of A. & F.N. OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

A. NICANDROU ESTATES LIMITED

HE 54547

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ who is Director of A. NICANDROU ESTATES LIMITED

A. NICANDROU ESTATES LIMITED

HE 54547

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of A. NICANDROU ESTATES LIMITED

''ΑΓΡΙΝΟ'' ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

HE 207289

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ who is Director of ''ΑΓΡΙΝΟ'' ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

''ΑΓΡΙΝΟ'' ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

HE 207289

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ''ΑΓΡΙΝΟ'' ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.