ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 213387
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/11/07
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

C.G.L. HOLDINGS LIMITED

HE 33663

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of C.G.L. HOLDINGS LIMITED

ΚΛΑΔ (ΜΠΥΡΑΡΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98994

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΚΛΑΔ (ΜΠΥΡΑΡΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

P.K.T. FAMILIAR INVESTMENT LIMITED

HE 106716

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of P.K.T. FAMILIAR INVESTMENT LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΛΟΥΚΑ ΛΤΔ

HE 208924

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΛΟΥΚΑ ΛΤΔ

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 213387

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 213387

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

ROCKINAIR SPATIAL DESIGN & DEVELOPMENT LTD

HE 344331

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ROCKINAIR SPATIAL DESIGN & DEVELOPMENT LTD

ROCKINAIR SPATIAL DESIGN & DEVELOPMENT LTD

HE 344331

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of ROCKINAIR SPATIAL DESIGN & DEVELOPMENT LTD

KONSTANTINOS LOUKA DISTRIBUTORS LTD

ΗΕ 392476

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of KONSTANTINOS LOUKA DISTRIBUTORS LTD

KONSTANTINOS LOUKA DISTRIBUTORS LTD

ΗΕ 392476

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of KONSTANTINOS LOUKA DISTRIBUTORS LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "28-02-2021" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument