ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ & ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 213513
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/11/07
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20922

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20922

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.V.G.Y. ESTATES LIMITED

HE 134808

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of A.V.G.Y. ESTATES LIMITED

V&C PAPAYIANNIS AND ASSOCIATES LIMITED

HE 154553

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of V&C PAPAYIANNIS AND ASSOCIATES LIMITED

V&C PAPAYIANNIS AND ASSOCIATES LIMITED

HE 154553

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of V&C PAPAYIANNIS AND ASSOCIATES LIMITED

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ & ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 213513

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ & ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE PHOLAM BUREAU LIMITED

HE 3592

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of THE PHOLAM BUREAU LIMITED

THE PHOLAM BUREAU LIMITED

HE 3592

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of THE PHOLAM BUREAU LIMITED

ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20922

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΧΡΙΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

RISALTO WEAR

EE 22800

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of RISALTO WEAR

΄HAPPYLIFE΄ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

EE 28357

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of ΄HAPPYLIFE΄ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

E. MAKARIOU COMMISSION AGENT AND IMPORTERS LIMITEDD

HE 32337

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of E. MAKARIOU COMMISSION AGENT AND IMPORTERS LIMITEDD

PARADISE CREDIT FINANCE LIMITED

HE 35665

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of PARADISE CREDIT FINANCE LIMITED

NIKI CREDIT FINANCE LIMITED

HE 35669

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of NIKI CREDIT FINANCE LIMITED

YIOTA CREDIT FINANCE LIMITED

HE 35670

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of YIOTA CREDIT FINANCE LIMITED

PALACE CREDIT FINANCE LIMITED

HE 35952

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of PALACE CREDIT FINANCE LIMITED

ALHADIL TRADING LIMITED

HE 43072

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ALHADIL TRADING LIMITED

SAMARINDA NAVIGATION CO. LIMITED

HE 111027

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of SAMARINDA NAVIGATION CO. LIMITED

CARDSTON PROPERTIES LIMITED

HE 120389

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CARDSTON PROPERTIES LIMITED

RAVENDALE LIMITED

HE 151530

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of RAVENDALE LIMITED

RAVENDALE LIMITED

HE 151530

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of RAVENDALE LIMITED

POLYDOROS XENOPHONTOS LIMITED

HE 161085

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of POLYDOROS XENOPHONTOS LIMITED

DAZOLAND PROPERTIES LIMITED

HE 166205

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of DAZOLAND PROPERTIES LIMITED

E.V. ROUND LIMITED

HE 190107

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of E.V. ROUND LIMITED

GEDIOLAND PROPERTIES LIMITED

HE 190299

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of GEDIOLAND PROPERTIES LIMITED

MINCHIATE TRADING LIMITED

HE 195623

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of MINCHIATE TRADING LIMITED

GLANSTONBURY TRADING LIMITED

HE 195703

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of GLANSTONBURY TRADING LIMITED

KARABALINA TRADING LIMITED

HE 209161

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of KARABALINA TRADING LIMITED

PAPELERIA TRADING LIMITED

HE 209187

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of PAPELERIA TRADING LIMITED

BENEDETTI TRADING LIMITED

HE 211662

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of BENEDETTI TRADING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "28-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument